Ordfører Rita Ottervik svarte usant om Brattøra

Ordfører Rita Ottervik ble heltidspolitiker i Trondheim i 1999 og ordfører i 2003. Byggerekka på Brattørkaia ble vedtatt i 2008. Kongresshotellet ("Gulltanna") ble vedtatt i 2009 (ikke på bildet) og Powerhouse som nå bygges til høyre i rekka ble vedtatt i 2014. Bilde: Snorre Vikdal

Alle store avgjørelser som Håkon Bleken kritiserte har skjedd i Otterviks ordførertid. Hun har stemt for byggerekka, kongresshotellet («Gulltanna») og Powerhouse.

Nidarosa hadde i april et intervju med kunstneren Håkon Bleken der han sterkt kritiserte ordfører Rita Ottervik (AP) for Nidarø- og Brattørautbyggingen. I intervjuet sa han følgende om Brattøra:

– Jeg er drittlei av å bo i en by hvor ingen ting betyr noe, hvor begrepene smak og kvalitet er fullstendig utvisket. Hvordan går det ellers an å stenge sjøen fra byen, og sette opp det ene heslige bygget etter det andre?

Rita Ottervik benektet ansvar

Ordfører Rita Ottervik. Foto: Trondheim kommune

Ordfører Rita Ottervik fikk oversendt hele intervjuet med Bleken og ble spurt om hun hadde kommentar til kritikken.

Om Brattøra svarte Ottervik følgende:

– Når det gjelder hva Bleken viser til om Brattøra, så skjedde nok de store avgjørelsene der før min tid i politikken og jeg vil også presisere at de aller fleste byutviklingssaker er med et bredt flertall i bystyret blant de partiene som sitter der.

 

De store avgjørelsene på Brattøra var mellom 2007-2014
Vedtaket om byggerekka på Brattørkaia skjedde i mars 2007. I mars 2008 ble så Rockheim vedtatt.

Bleken kritiserte også det han mener er det ene heslige bygget etter det andre, og med det mente han blant annet kongresshotellet («Gulltanna»). Det ble vedtatt i mars 2009. I desember 2014 ble Powerhouse vedtatt. Det er under bygging og blir det høyeste bygget i byggerekka med sine vel 40 meter.

Brattøra-utbyggingen fra byen. Den stenger sjøen fra byen mener Bleken. Helt til høyre kongresshotellet («Gulltanna») og så Rockheim. Til venstre bygges Powerhouse som vil bli det høyeste bygget i byggerekka med sine vel 40 meter. Foto: Snorre Vikdal

Ordfører Rita Ottervik ble heltidspolitiker i 1999
Rita Ottervik ble kommunalråd for AP i Trondheim i 1999. I 2003 ble hun ordfører, noe hun siden har vært. Hun har også selv deltatt på alle bystyremøtene i 2007, 2008, 2009 og 2014 der vedtakene skjedde. AP med Ottervik stemte også ja til alle avgjørelsene på Brattøra som Bleken kritiserte.

Vedtak Brattørkaia i mars 2008 underskrevet av ordfører Rita Ottervik. Skjermbilde av vedtak.

Hun svarte altså usant til Nidarosa når hun skrev:

– Når det gjelder hva Bleken viser til om Brattøra, så skjedde nok de store avgjørelsene der før min tid i politikken


Ordføreren vil ikke svare på spørsmål
Etter at Nidarosa oppdaget at ordfører Ottervik svarte usant om Brattøra ønsket vi å intervjue henne.

Rådgiver Jan-Åge Sneve Gundersen. Foto: Linkedn

Men vi fikk beskjed om at hun ikke hadde tid. Vi sendte derfor spørsmålene skriftlig, men de ønsket hun ikke å besvare.

Hennes rådgiver Jan-Åge Sneve Gundersen sendte følgende svar på e-post:

– Ordfører har ingen ytterligere kommentarer utover det som er gitt tidligere til disse spørsmålene.

(Se spørsmålene Nidarosa sendte ordføreren nederst i saken).


Håkon Bleken: – Jeg er ikke overrasket
Håkon Bleken sier til Nidarosa at han reagerer kraftig på at ordføreren svarte usant om Brattøra.

Håkon Bleken. Foto: Wikipedia

– Men jeg er ikke overrasket over at politikere tukler med sant og usant i kommunen.

Siden hun har vært ordfører hele veien så har hun det absolutte ansvaret for utviklingen på Brattøra sier han.

– Gulltanna er forferdelig, og hun har snakket så varmt om at byen åpner seg mot vannet. Det er så ille at det ikke er til å fatte, sier Håkon Bleken oppgitt til slutt.

 

Spørsmålene som ordfører Rita Ottervik ikke ville svare på

  1. I sin kritikk av deg om Brattøra skrev Håkon Bleken: «Hvordan går det ellers an å stenge sjøen fra byen, og sette opp det ene heslige bygget etter det andre?», du svarte «Når det gjelder hva Bleken viser til om Brattøra, så skjedde nok de store avgjørelsene der før min tid i politikken,».Hvilke store avgjørelser på Brattøra skjedde før din tid i politikken?
  2. Kritikken fra Bleken handler om at man stenger sjøen fra byen på Brattøra. Det han viser til er bygningsrekka som mange kaller «Veggen mot fjorden». Man har Rockheim, kongresshotellet og Powerhouse. Når det gjelder «heslige bygg» handler det blant annet om kongresshotellet. Disse byggene ble vedtatt politisk i 2008, 2009, 2014 og du var med på alle vedtakene. Dette var også over 9 år etter du ble heltidspolitiker på Rådhuset i 1999. Hvordan kan du likevel skrive at de store avgjørelsene på Brattøra skjedde før din tid i politikken? Det du skrev er jo usant?

3. Du fikk tilsendt hele intervjuet med Håkon Bleken og hadde det i 5,5 timer før du svarte skriftlig. Så du hadde god tid til å sjekke avgjørelsene om du var i tvil. Så det virker bevisst at du skrev usant om Brattøra. Hvordan kan du som ordfører gjøre noe slikt?

4. I intervjuet med Bleken vises det også til et intervju med deg i Morgenbladet. Der benektet du at du hadde avvist noen granskning av Olsø. Men da journalisten dokumenterer det gjennom to kilder innrømmer du likevel at du gjorde det i 2012. Hvorfor snakket du usant om dette i intervjuet med Morgenbladet?

  1. Her har vi to eksempler på at du gir usanne svar i intervjuer. Hvordan kan vi journalister og befolkningen i Trondheim stole på at du snakker sant?6. I de etiske retningslinjene står det: «Som forvalter av samfunnets fellesgoder, samt utøvelse av makt og myndighet, stilles det spesielt høye krav til folkevalgte og ansatte.» Og «Vi opptrer på en måte som gir tillit i befolkningen og som ikke skader kommunens omdømme. Vi er redelige, ærlige og åpne i enhver sammenheng.»
    Har ikke du som ordfører et særlig ansvar for å følge de etiske retningslinjene? Du har vel brutt de etiske retningslinjene gjennom det du skrev om Brattøra, og sa om Olsø? Vil du ta initiativet til at Kontrollkomiteen nå undersøker om du har brutt de etiske retningslinjene?

 

Nidarosa informerer:
Snorre Vikdal, som er journalist i denne saken og redaktør i Nidarosa, har vært politiker for Trondheim Venstre. Jeg gikk ut av politikken i første halvdel av 2017. Jeg tok da permisjon som 4. vara for Venstre i Bystyret pga mine roller i media og har søkt om forlenget permisjon ut valgperioden.

 

Les mer: Håkon Bleken: Er ordfører Rita Ottervik en ulykke for Trondheim?

Les også: Ritas hovedargument for Overviks omregulering var skole. Fylkesmannen kreves at det følges 

Les også: Rådhuset helt åpent for journalister igjen

Forrige artikkelFortsatt seks innsigelser på Overvik-utbyggingen
Neste artikkel– Overvik er en skamplett for Ap, Høyre, Frp, SV og Venstre