Bruker uavhengig revisjonsfirma og lett tilgjengelig nettside med mulighet for anonym varsling. Har også varslingssekreteriat og varslingsråd.

Ellen Cecilie Braathen er leder for byrådets varslingssekretariat for den sentrale varslingsordningen i Oslo kommune. Sekretariatet saksforbereder varslene for et varslingsråd som beslutter videre behandling. Den sentrale ordningen kommer i tillegg til lokale varslingsordninger som er etablert i hver virksomhet i kommunen.

Revisjonsfirma og nettside for anonym varsling

Ellen Cecilie Braathen er leder for byrådets varslingssekretariat i Oslo kommune. Foto: Oslo kommune.

Braathen forteller at de i tillegg til et varslingsskjema på kommunens nettside har et eksternt varslingsmottak som driftes av revisjonsfirmaet BDO. De kan ta i mot varsler gjennom en nettside, telefon, brev eller personlig oppmøte. Varslingen kan være anonym og den kan komme fra ansatte, innbyggere, leverandører eller andre.

– Men hvis det kommer et varsel på en bystyrepolitiker så kan ikke varslingsrådet behandle varselet. Siden Oslo har en parlamentarisk styringsform så følger det ikke for byrådet å følge opp bystyret. Men det blir registrert som innkommet i varslingsordningen og journalført, og så fordelt dit det skal behandles.

Ca. 250 varsler i 2019
Hun forteller at avhengig av hva det varsles om ville et slikt varsel bli sendt enten
til ordføreren, kontrollutvalget eller partiet.
De får da varselet mot politikeren, og så behandler de det.

– Oslo kommune fikk totalt ca 250 varsler i 2019. Men vi fikk ikke inn varsler på politikere i fjor. Det har tidligere kommet inn et varsel på en byråd. Da ble varselet behandlet av byrådslederen, sier Ellen Cecilie Braathen.

Oslo kommune har også klare rutiner på hvordan varslere følges opp og hvordan varselet behandles. Foto: Fra nettsiden
Forrige artikkelNærskipsfarten ruster seg for nye stormer
Neste artikkelRita vil ikke at varsler mot politikere skal sendes kontrollutvalget