Får starte med to boligfelt. KRF stemte i mot, MDG ville at Overvik skulle vente med hele planen. Skole og veier på Overvik ikke avgjort.

Før møtet hadde AP gått med på å utsette områdeplanen og gå inn et kompromiss med MDG, KRF, SP, SV og Venstre. Dette var mot at to boligfelt der det er planlagt 256 boliger kunne få starte med detaljplanlegging under forutsetning av at nullvekstmålet i biltrafikk skal kunne holdes. KRF stemte likevel mot utbyggingen av boligene.

Rådmannen viser også til at Fylkesmannen og Statens Veivesen må godkjenne disse to områdene da de har seks innsigelser til områdeplanen.

Får mest sannsynlig begynne med to boligfelt lenger nord på Overvik. Her sør ned mot Overvik gård får man ikke starte foreløpig. Foto: Snorre Vikdal

Områdeplanen med skole, veier og flere boliger utsatt
Dette betyr at den store områdeplanen for Overvik er utsatt til byutredningen for Trondheim Øst kommer i desember. Der skal man se på en mer helhetlig plan for veier i Trondheim Øst. Fylkesmannen og Statens Veivesen har fortsatt seks innsigelser i forhold til Overvik, og de handler om skoleplassering, matjord og veier.

Fylkesmannen og Statens Veivesen har innsigelse på at veien til Overvik skal kunne gå over Presthus gård. Foto: Snorre Vikdal

Stemmepisk i sentrum-venstre samarbeidet?
MDG ved Ola Lund Renolen la først fram sitt primærstandpunkt om at man skulle vente med å bygge ut Overvik slik regjeringen ga klar anbefaling om i 2013. Dette var når regjeringen tillot at Overvik ble omregulert fra matjord til boliger. Det fikk MDG ingen andre partier til å støtte.

Ola Lund Renolen (MDG, helt til venstre) var uenig med Marte Løvik (SP, helt til Høyre) om Overvik. Foto: Snorre Vikdal

Senterpartiets Marte Løvik kritiserte dette da hun mente det kunne hindre senere forhandlingsløsninger med AP. Men MDG stod på sitt. KRF ved Geirmund Lykke stemte mot at Overvik skulle få starte med boliger nå. Senterpartiet stemte for dette punktet sammen med AP, SV, V og MDG.

Les også:
Overvik-reguleringen er en katastrofe

Trondheim her et boligpotensial på 80 000 boliger

Nå er det opp til politikerne


Krevde granskning av Overvik tre ganger, fulgte ikke opp

Forrige artikkelHøyre stiller tøffere krav til Overvik
Neste artikkelVenstre klar for regjeringsavklaring

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here