Overvik- fra matjord til boliger, skolen utenfor 
I april 2014 ble Overvik omregulert fra landbruksjord til boliger i Bystyret. Både Rådmannen og Fylkesmannen hadde vært i mot omregulering av Overvik. Så omreguleringen hadde først gått til regjeringen ved statsråd Jan Tore Sanner (H). Han tillot at Bystyret kunne vedta omreguleringen(Overvik het da Charlottenlund Østre).

Men det var under forutsetning av at Trondheim kommune først utnyttet potensialet for utbygging, fortetting og endring innenfor eksisterende vedtatte byggeområder før Overvik, Kastbrekka og Foldal Gård kunne bygges ut. Det ble også anbefalt at Overvik skulle bygges ut etter at Rotvoll Øvre og Foldal Gård var bygget ut. Begge deler så flertallet i Bystyret bort i fra.

Overvik ligger øst i byen. Foto: Trondheim kommune

Les også: Trondheim har boligpotensial på 80 000 boliger

Overvik fikk også av Bygningsrådets flertall fra AP, H og FRP i 2015 lov til å regulere området selv. AP, H og Frp bestemte også i 2016 at utbyggerne fikk slippe å ha skolen på Overvik, noe Adresseavisen skrev at utbyggerne vil tjene mye på. Dette er bestridt av Overvik Utvikling ved daglig leder Kolbjørn Selmer.

Kontrollkomiteen gransker fortsatt rundt Overvik
Adresseavisen har skrevet mange saker rundt hva som skjedde ved omreguleringen, blant annet » Slik lyktes de mektige aktørene på Overvik«. Kontrollkomiteen undersøker fortsatt saken.

Kontrollkomiteen gransker Overvik sammen med Være-saken.
Forrige artikkelOvervik-reguleringen er en katastrofe
Neste artikkel-Ritas hovedargument for Overviks omregulering var skole. Fylkesmannen krever at det følges

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here