Omreguleringen av Overvik fra matjord til boliger er en katastrofe av Høyre, AP og FRP. Vi mister verdifull matjord og risikerer å tape milliarder i statlige tilskudd i bymiljøavtalen, sier Marte Løvik, gruppeleder i Senterpartiet. Tirsdag skal Overvik opp i Bygningsrådet.

Overvik- fra landbruksjord til boliger, skolen ut 

I april 2014 ble Overvik omregulert fra landbruksjord til boliger i Bystyret. Både Rådmannen og Fylkesmannen hadde vært i mot omregulering av Overvik. Så omreguleringen hadde først gått til regjeringen ved statsråd Jan Tore Sanner (H). Han tillot at Bystyret kunne vedta omreguleringen(Overvik het da Charlottenlund Østre).

Overvik, fra korn til boliger. Foto: Snorre Vikdal

Overvik fikk også av Bygningsrådets flertall fra AP, H og FRP i 2015 lov til å regulere området selv, og de slapp å vente slik kommunaldepartementet ville. AP, H og Frp bestemte også i 2016 at de fikk flytte skolen ut av Overvik, noe utbyggerne vil tjene mye på.

Kontrollkomiteen gransker fortsatt rundt Overvik
Senterpartiet har vært sterk motstander av omreguleringene av Overvik. Adresseavisen har skrevet mange saker rundt hva som skjedde ved omreguleringen. Kontrollkomiteen gransker fortsatt rundt AP-topp Rune Olsø og hans arbeidsgiver Staur Holding i forhold til omreguleringen av Overvik og Være Østre.

Tirsdag 19/9 skal områdereguleringen av Overvik opp til sluttbehandling i Bygningsrådet.

Omreguleringen har vært en katastrofe

Omreguleringen av Overvik er en katastrofe sier gruppeleder i Senterpartiet, Marte Løvik. Foto: Trondheim kommune

Overvik og Rotvoll vil ta mye matjord, de to største i Trondheim. Overvik skal opp i Bygningsrådet tirsdag. Hva tenker du om de to utbyggingene og prosessene som har vært?

 – Jeg synes de begge er en katastrofe helt fra kommunens arealplan ble vedtatt i 2014, sier Marte Løvik, gruppeleder i Bystyret for Senterpartiet. Den store katastrofen skjedde når det vedtatt at de skulle legges ut, når vi så at SV ikke var et miljøparti.

– Katastrofe nr. 2 skjedde når H, AP og FRP ikke ville høre på Jan Tore Sanner, som har sagt en fornuftig ting i sin regjeringstid. Han sa det måtte være en rekkefølge på utbyggingene. Det fjernet H, AP og FRP.

– Da fjernet de all mulighet til å drive kommunal planlegging sier Løvik.

Hva medfører denne endringen av rekkefølge?

– Det er en miljøkatastrofe uten sidestykke. Det gjør at vi nå skal vi bygge ytterst og innover. Vi skal bygge utafor et område som har dårlig resultat på reisevaneundersøkelser på kollektivtilbudet. Og så sier vi at der skal vi bygge nullvekst. Og så skal vi heller ikke høre på kommunal planlegging. Dette er elendig byplanlegging fra de tre kameratene.

Overvik ligger langt øst i byen. Dette er en elendig byplanlegging fra H, AP og FRP, sier Marte Løvik fra Senterpartiet. Foto: Trondheim kommune

– Men det er en retrettmulighet nå med at nullvekstmålet er ganske så vanskelig å oppnå med den utbyggingen som ligger der nå sier Løvik.

Hvis Trondheim kommune ikke når nullvekstmålet så kan det i verste fall koste kommunen milliarder i statlig tilskudd?

– Ja, det kan det gjøre.

– Jeg skal møte i Bygningsrådet den 19. september, og vi kommer helt klart å gå for Rådmannens alternativ 1. Altså at man skal stoppe den store utbyggingen av Overvik sier Løvik.

Det er noen områder som ligger i Rådmannnens forslag 1?

– Ja, men den store og hele kan vi ikke begynne med.

Senterpartiet kan godta Rådmannens forslag 1 som gir litt utbygging så lenge kommunens nullvekst i biltrafikk kan ivaretas. Foto: Snorre Vikdal

Hva tror du blir resultatet i Bygningsrådet den 19/9?

– Jeg vet ikke hva som vil skje den 19. Diskusjonene blir tatt nå. Vi var klare allerede før valget, men diskusjonene ble utsatt. Det som er klart er at vi vil gå i mot den store utbyggingen på Overvik, sier Marte Løvik, gruppeleder for Senterpartiet i Bystyret.

Les også:
Krevde granskning av Overvik tre ganger, fulgte ikke opp

Forrige artikkel3-måls Samuel: Alt er mulig mot Sociedad
Neste artikkelOvervik- fra matjord til boliger, skolen utenfor

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here