Intervju om maktkonsentrasjon, tidsbruk og muligheten til å kritisere Høyre på Stortinget. Samt det dårlige valgresultatet i Trondheim.

Mari Holm Lønseth (28) ble valgt inn på Stortinget høsten 2017. To måneder etter ble hun leder for Trondheim Høyre. Hun fikk fornyet tillit i vervet i november i fjor. I fjor høst ble hun også gjenvalgt til bystyret. Denne gang som vara.

Hun sitter dermed samtidig som stortingsrepresentant, leder av Trondheim Høyre og som folkevalgt i bystyret.

Avviser for stor maktkonsentrasjon
Det er ingen av de andre partiene i Trondheim som har valgt en løsning der en Stortingsrepresentant samtidig leder sitt lokallag. Det er heller ikke vanlig i andre kommuner. Nidarosa har derfor intervjuet Mari Holm Lønseth om dette.

Mari Holm Lønseth sitter på Stortinget for Høyre i Sør-Trøndelag. Hun er samtidig leder for Trondheim Høyre og folkevalgt i bystyret i Trondheim. Foto: Stortinget.

– Du har en del makt som leder av et lokallag og du sitter på Stortinget for Høyre også. Burde ikke andre kunne være i vervet som leder for Trondheim Høyre i forhold til prinsippet om å spre makt i et parti?

– Jo, absolutt. Og det er sikkert flere som kunne påtatt seg det vervet også. Trondheim Høyre er utrolig heldig da vi har utrolig mange dyktige folk som kan tre inn i mange ulike posisjoner. Nå er det engang sånn at det er årsmøtet som velger hvem de ønsker som leder, og årsmøtet valgte meg i november. De valgte meg før det på årsmøtet i november 2017. Jeg er veldig glad for tilliten til å være leder i Trondheim Høyre. Jeg mener det også er viktig at mange av de som kanskje har mye tid fordi de har politikken som en heltidsbeskjeftigelse også bruker tiden sin på å bygge opp organisasjonen, sier Mari Holm Lønseth.

– Du har ikke selv tenkt at det kan være problematisk?

– Som leder i Trondheim Høyre er jeg opptatt av å involvere hele organisasjonen, og vi har at bredt sammensatt styre som tar beslutninger i fellesskap.

– Det er blant ingen andre partier som gjør dette i Trondheim.

– Det er ikke særlig unormalt. For eksempel er lederen i Oslo Høyre også stortingsrepresentant. Leder i Viken Høyre er også stortingsrepresentant.

– Enn i andre partier?

– Andre partier får velge sin egen organisering. Når det er sagt, tror jeg ikke det er så veldig uvanlig. Men det varierer kanskje litt, mest ut fra tid og om andre tar den rollen, sier Lønseth.


Går fint tidsmessig

Mari Holm Lønseth holdt tale på valgvaken i Trondheim i 2017 da hun ble valgt inn på Stortinget. Foto: Snorre Vikdal

– Du har tid til det?

– Ja, absolutt. Det har jeg tid til. Det er en viktig del av jobben som stortingsrepresentant å ha god kontakt med partiet sitt, så det går fint å kombinere.

– Men er det ikke mye jobb å være leder for Trondheim Høyre med å opprettholde medlemsaktivitet og å følge politikken her i Trondheim når du er i Oslo?

– Det er sånn at jeg bor i Trondheim, og tilbringer omtrent like mye tid i Trondheim som i Oslo. Det er også sånn at jeg har med meg et utrolig dyktig styre som også gjør mye praktisk arbeid. Vi samarbeider for eksempel mye om de ulike aktivitetene. Når det kommer til politikken så er det egentlig ikke organisasjonen Trondheim Høyre som forvalter den daglige, dag til dag Trondheimspolitikken, det er det jo bystyregruppen og bystyregruppeledelsen som gjør, sier Lønseth.

Mari Holm Lønseth er også vara for Høyre i bystyret. Foto: Snorre Vikdal

– Men du sitter jo også som vara i bystyret?

– Jeg er vara, ja. Jeg sitter ikke i bystyret.

– Men du er jo med i bystyregruppen til Høyre, er du ikke det?

– Ja, og det gjør også hele Trondheim Høyre sitt styre.

– Og du er der også som vara i bystyret?

– Ja, det stemmer.

– Det tar litt tid å sette seg inn i saker der også, gjør det ikke det?

– Absolutt.

Ikke vanskeligere å kritisere Høyre på Stortinget

– Vil ikke det at du er leder for Trondheim Høyre samtidig som du sitter på Stortinget kunne gjøre at det blir vanskeligere for Trondheim Høyre å kunne kritisere Høyre på Stortinget om det skulle være aktuelt?

– Nei. I Høyre er det stor takhøyde for politisk uenighet. Dessuten vil mitt verv som stortingsrepresentant stille meg i en bedre posisjon til å ta opp og få gjennomslag for viktige saker for Trondheim og Trøndelag, for eksempel samling av NTNUs campus og Ocean Space Center. Dette er begge saker av nasjonal betydning.

Jobbet hardt for et godt valgresultat

– Valget i Trondheim gikk ikke så bra for Høyre. Dere fikk en fremgang på 0,7 % og fikk ikke til et skifte. Har dere evaluert valget?

– Vi er i gang med å evaluere valget. Vi ser at vi i Trondheim er en av lokalforeningene som har hatt framgang i valget. Den er selvfølgelig ikke så stor som vi ønsket oss, og vi er ikke fornøyde før vi har ordføreren i Trondheim. Men vi ser jo også at vi ble største parti i flere kretser enn vi var i valget før, og vi hadde også en god fremgang i mange av kretsene.

–  Du er på Stortinget og det er masse arbeid å gjøre der. En leder som er i Trondheim hele tiden og som ville kunne ha fullt fokus her ville kanskje kunnet levert enn annen valgkamp. Du mener ikke det kan ha vært med og påvirket valgresultatet?

– Jeg tror jeg kan si det sånn. At alle, også de som sitter på Stortinget, og alle medlemmer som er aktive og har verv i Høyre, jobbet hardt for at Høyre skulle få et så godt valg som mulig med ulike løsninger. Selvfølgelig var det styret sitt største fokus hele fjoråret, og også året før, å forberede organisasjonen på å gjennomføre en god valgkamp i samarbeid med kandidatene og den organisasjonen vi etablerte for å ha valgkampen. Om jeg var tre dager i uken i Oslo i store deler av valgåret så mente jeg at det ikke tok noe fokus bort fra meg i forhold til å gjøre det jeg kunne for at Trondheim Høyre skulle gjøre et så godt valg som mulig, sier Mari Holm Lønseth.

Forrige artikkelEM bronse! Ny Spektrumfest i april
Neste artikkelMDG vil nok en gang ha stopp på Lerslia