«Skam dere AP, H, FrP, KrF, og SP.» Jan B. Vindheim (MDG) reagerer kraftig på Fylkestingets vedtak om å legge ned tilbudet for minioritetsspråklige elever.

Studietilbudet for minoritetsspråklige elever ved Thora Storm VGS har vært en suksessoppskrift og gitt gode resultater for de som har vært med på tiltaket. Elevene har utviklet seg til å prestere på høyt nivå i flere fag.

Aksepterer ikke argumentasjonen
Miljøpartiet de Grønnes Jan Bojer Vindheim, har uttrykt misnøye med beslutningen hos sine politiske partnere og skriver blant annet i et Facebook-innlegg at dette er pinlig gjerrighet.

Jan Bojer Vindheim (Mdg). foto: Trondheim Kommune

– Jeg er jo vant til å bli nedstemt i fylkestinget, og jeg forstår som regel meningene hos dem jeg er uenig med. Men i dette tilfellet klarer jeg ikke forstå hvorfor flertallet ikke vil videreføre denne ordningen. Det blir en innsparing på 700 000, som selvfølgelig er
penger det også. Men hovedargumentet fra Arbeiderpartiet og Høyre i denne saken var at de kunne ikke videreføre dette tilbudet så lenge det ikke er tilgjengelig for flere, forklarer han.

– De vil altså ta fra de 15 elevene per år den muligheten fordi det er 200 til som også kunne trengt det. Det er en type argumentasjon jeg ikke kan akseptere. Jeg hadde sett det som naturlig at administrasjonen utarbeidet en plan for opptrapping av dette tilbudet, legger han til.

Torsdag ble rådmannens innstilling vedtatt i fylkestinget, og tilbudet videreføres derfor ikke neste skoleår.

 «Må fordele ressursene rettferdig»
– Det vil skje mye på dette området fremover, for det er et stort antall elever vi skal gi tilbud til. Vi må fordele ressursene rettferdig, og sannsynligvis bruke mer ressurser også, for å gi tilbudet det er behov for. Så tror jeg vi har mye å lære av måten de har jobbet på på Thora Storm de siste årene, det skal vi ta med videre når tilbudet skal utformes, forteller Hanne Moe Bjørnbet (AP).

Leder for hovedutvalget for utdanning, Hanne Moe Bjørnbet fra AP, forteller at målet fremover er å få et skreddersydd opplegg for hver enkelt elev.

Hanne Moe Bjørnbet (AP) foto: Trøndelag Fylkeskommune

– Det er mange hundre minoritetsspråklige elever i videregående skole i Trøndelag. Disse har ulik skolebakgrunn og ulike språkkunnskaper. Mange er i Trondheim hvor vi har større grupper, men noen er også en eller to på skoler i distriktet. Målet vårt er at hver enkelt skal få et skreddersydd opplegg som hjelper dem best mulig gjennom videregående opplæring, skriver hun.

– Dette handler ikke om at vi ikke har råd til å opprettholde tilbudet. Dette er én klasse på 15 elever, som har fått langt flere ressurser enn resten av denne elevgruppen. De aller fleste minoritetsspråklige er i vanlige klasser rundt omkring i hele fylket. Vi må fordele ressursene rettferdig slik at alle får et godt tilbud, forteller Bjørnbet videre.

Bjørnbet mener at for Arbeiderpartiet er det et viktig prinsipp at det er en likeverdighet i offentlige tilbud.
– Når vi bruker veldig mye av ressursene på noen få, blir det mindre igjen på andre. Vi må bruke ressursene slik at alle minoritetsspråklige får et godt tilbud med mulighet til å gjennomføre videregående opplæring.
Bidrar til dårligere samarbeidsmiljø
Jan Bojer Vindheim mener også at denne saken viser betydelige forskjeller hos samarbeidspartiene, og forklarer skuffelsen han uttrykker på Facebook med følgende:

– Dette er en sak som ikke inngår i samarbeidsavtalen, så vi er ikke bundet av noen avtale i den saken. Likevel bidrar den til å skape et dårligere samarbeidsmiljø og øke skepsisen til samarbeidet hos oss og våre velgere. Det er ikke noe som får oss til å bryte på kort sikt, men det er en sak som skurrer, sier han.

Hanne Moe Bjørnbet (AP), leder for hovedutvalget for utdanning, svarer at dette ikke er holdningen som er formidlet fra MDG når de har diskutert saken i felles gruppemøter verken i fylkestinget eller før hovedutvalgsmøtet.

– Arbeiderpartiet setter stor pris på samarbeidet med MDG. Vi er enige om mye, men er to ulike parti, og har ulike synspunkter i noen saker, det har jeg opplevd at det er gjensidig respekt for. Jeg er overbevist om at vi deler målet om en best mulig opplæring for minoritetsspråklige, men har konkludert litt ulikt på hvordan vi oppnår det, forteller Bjørnbet.
Forrige artikkel«Svangerskapsomsorgen i Trondheim raseres»
Neste artikkelKontrollkomiteen tok ikke med kino-granskning