Den siste utspørreren er fra FRP. Ingen uavhengige. Kontrollkomiteen la først ut starttidspunkt, program og sted for høringen samlet etter at Nidarosa påpekte at det manglet

Kommunerevisjonen mener at to folkevalgte fra AP har brutt de etiske retningslinjene, i tillegg til at de mener en av de har brutt regelverket om habilitet i Grønn Strek-saken (link til Adressa). De mener også en folkevalgt fra Høyre har brutt bestemmelsene om habilitet i forhold til sakene om kommunens arealplan og Grønn Strek (link til Adressa).

Samtidig vil fire av fem utspørrere i høringen være fra de samme partiene.

Kun medlemmer fra AP, H og Frp i Kontrollkomiteen 
Det er Kontrollkomiteen som er ansvarlig for høringen og skal være utspørrere. I Trondheim er det kun bystyrepolitikere som får sitte i komiteen, og ingen uavhengige representanter. Dette er på tross av at kommuneloven kun har som krav at en politiker må sitte i komiteen. Trondheim er også spesiell da det kun er politikere fra tre partier i kontrollkomiteen (AP, H, Frp). I både Oslo og Bergen sitter det til forskjell politikere fra åtte partier i kontrollorganet.

Les også: Kommunerevisjonen skjulte at ordfører Rita Ottervik og mange i AP fikk sentral inhabilitets-epost fra Olsø

Rolf Jarle Brøske (H) er Kontrollkomiteens leder. Foto: Snorre Vikdal

Vil ikke svare på om de vil endre reglene
Nidarosa stilte spørsmål til ledelsen i komiteen om dette er bra i forhold til å få fram sannheten om hva som har skjedd i sakene.

– Kommunerevisjonen mener to fra AP og en fra Høyre har brutt reglene. Samtidig er 4 av 5 utspørrere i høringen fra AP og Høyre. Hvordan kan det gjøre at sannheten om hva som har skjedd kommer fram?

Det er kontrollkomiteens medlemmer som skal gjennomføre alle høringer, med mindre de er forhindret og har forfall eller er inhabil. Dette er regulert i bystyrets og komiteens reglement. Dette kan du finne på komiteens nettsider, skriver Kontrollkomiteens leder Rolf Jarle Brøske (H). Nestleder Ellen Reitan (AP), skriver at hun stiller seg bak svarene.

Ellen Reitan (AP) er nestleder i Kontrollkomiteen. Foto: Trondheim kommune

-Hvorfor vil ikke dere og Bystyret endre reglene på dette slik at man får høringer der også uavhengige utspørrere kommer inn, og partibindinger ikke er så omfattende som i denne høringen?

– Jeg har ikke utdypende informasjon ut over de svarene jeg allerede har gitt, skriver Brøske. Nestleder Ellen Reitan skriver at det har ikke hun heller.

Les også: AP-toppene Geir Waage og Rune Olsø feilinformerte om Olsøs inhabilitet når Være-avtalen ble avslørt

Starttidspunkt, sted og program var ikke lett tilgjengelig
I dag er det en uke til høringen. På tross av dette har ikke møtet ligget ute på kommunens innsynsider. Det var kun kortfattet informasjon om høringen på Kontrollkomiteens hjemmeside, men det manglet informasjon om starttidspunkt, sted og program. Dette gjorde det vanskelig for de som ønsker å være tilskuere på høringen.

Etter at Nidarosa stilte spørsmål om hvorfor det var slik har Kontrollkomiteen lagt ut opplysningene. De svarte på spørsmålet under som om det allerede var gjort, men det ble gjort i løpet av i gårsdagen.

– Det er en uke til høringen om Grønn Strek/KPA. Det er kun kortfattet informasjon om den på Kontrollkomiteens hjemmeside. Hvorfor ligger ikke program, tidspunkt den starter, og hvor den er verken på Kontrollkomiteens hjemmeside, innsyn eller kommunens nettside?

– Program for høringen er publisert på kontrollkomiteens nettside, samt under møtekalenderen/Innsyn. På Innsyn er det også publisert egne notater knyttet til komiteens forberedelse av høringen. I tillegg er høringen behørig omtalt i flere medier. Hvordan høringen omtales for øvrig på Trondheim kommunes nettsider er opp til nettredaktøren, og ligger utenfor kontrollkomiteens ansvarsområde, skriver Rolf J. Brøske (H) og Ellen Reitan (AP).

Les også:  Grønn Strek-høringen: Skjøtskift møter likevel, Rune Olsø kommer ikke

Les også: Svevestøv og støy gjør at over 40 % av Rotvoll-utbyggingen må vente

Nidarosa informerer: Journalist og redaktør i Nidarosa Snorre Vikdal var vitne i Kystad-saken i april 2017. Dette var mens han var folkevalgt, og før han startet nettavisen Nidarosa i august 2017. Kystad-saken ble henlagt etter bevisets stilling i februar 2018. Før det var det en annen journalist i Nidarosa som dekket saken. Da media i Trondheim ikke har fulgt opp saken godt nok vil Nidarosa nå trykke en del saker rundt komplekset som er viktige å belyse. Dette er i tråd med Vær Varsom plakatens § 1.4. Les mer om grunnene til at Nidarosa velger å publisere disse sakene, og om Snorre Vikdals objektivitet i Kystad-saken her.


Forrige artikkelGrønn Strek-høringen: Skjøtskift møter likevel, Rune Olsø kommer ikke
Neste artikkelOrdfører Ottervik: AP vedtok at Være ikke skulle ha Grønn Strek i 2012. Waage i oppslag om det motsatte da