Foreslår at de skal til partiet til politikeren og behandles der. Ønsker heller ikke varslingsekretariat. Høyre og kontrollutvalget er uenig med ordføreren

Trondheim kommune har hatt flere saker der det har vært varsling mot politikere. Den mest kjente er og rundt Kystad og andre utbyggingssaker som endte i sterk kritikk mot AP-politikere i både kontrollkomiteen og i bystyret (link adressa.no). I etterkant ble det i fjor vedtatt at ordfører Rita Ottervik (AP) skulle fremme en egen sak om etablering av varslingsrutiner på politisk nivå. I saken skulle det også foreslås et nytt punkt om varsling i de etiske retningslinjene.

Forslaget fra ordføreren kom før sommeren og var satt opp til behandling i bystyret 3/9. Men saken ble utsatt og skulle blitt behandlet i neste bystyremøte 1/10. Men saken ble nok en gang utsatt da, og kommer først opp til behandling i bystyret 29/10.

Les også: Ordfører Ottervik har brutt arkivforskiften. Sentral Olsø-epost ble ikke journalført og slettet

Vil at partiene selv skal behandle varslinger mot politikerne
I forslaget fra Ottervik foreslås det at det enkelte parti selv skal behandle varslinger mot sine egne politikere.

Ordfører Rita Ottervik (Ap). Foto: Trondheim kommune

Varslinger skal leveres gruppeleder i partiet til politikeren det varsles på, og så skal det behandles internt av det enkelte parti sine retningslinjer. Varslinger på politikere skal altså ikke meldes inn og behandles i kontrollutvalget.

I notatet vises det også til at en alternativ organisering kunne være at kontrollkomiteen eller kommunerevisjonen var mottak for varslinger på politikere. Dette innstiller ikke ordfører Ottervik på og viser til et notat fra kommuneadvokaten som sier at det ikke er mulig etter kommuneloven. Det avvises også i framlegget fra Ottervik at man burde utvide det etablerte varslingsekretariatet for ansatte til også å omfatte varsler på politikere. Samt det å ha et eget varslingsekretariat for politikerne.

Kontrollutvalget og Høyre uenig med Ottervik
Saken var oppe i kontrollutvalget for 1,5 uke siden. Et enstemmig utvalg var ikke enig i forslaget fra ordfører Rita Ottervik. De foreslår et tillegg om at kontrollutvalget i kraft av sin rolle også kan motta varsler på politisk nivå.

Gruppeleder Ingrid Skjøtskift (H). Foto: Snorre Vikdal

Gruppeleder Ingrid Skjøtskift i Høyre sier de heller ikke er enige i ordfører Otterviks forslag.

– Vi mener at kontrollutvalget også må ha en rolle i forhold til varslinger på politikere. Varslinger må kunne behandles på en uavhengig og overordnet måte, og ikke bare i det enkelte parti. Vi er derfor enige i det kontrollutvalget vedtok i sist møte.

– Det er også viktig at behandlingen av varslinger fungerer på en måte så folk ikke kvier seg for å varsle. Eller at det oppleves som om at det ikke er noen vits å varsle. Terskelen for å varsle om kritikkverdige forhold skal være lav og varselet skal bli behandlet på en upartisk og skikkelig måte, sier Skjøtskift.

Oslo-modellen kan være aktuell

– Ordfører Rita Ottervik vil ikke at varslingssekretariatet for ansatte i kommunen skal utvides til også å ta imot varslinger på politikere. Varslere skal henvises til gruppelederen for partiet som politikeren det varsles om tilhører, og så behandles der. Dette er i motsetning til Oslo kommune der de har et uavhengig revisjonsfirma som kan ta imot alle slags varslinger. Varsleren kan også være anonym. Revisjonsfirmaet sender så varslingene til et varslingssekretariat i kommunen som registrerer og saksforbereder saken til et varslingsråd. Der fordeles så saken dit den skal behandles. Oslo fikk totalt ca. 250 varsler i 2019.

Vil det ikke sikre mer upartiskhet og at flere kritikkverdige forhold kommer opp om Trondheim gjør det samme som Oslo?

– Det blir feil at varslinger på politikere utelukkende skal henvises til det enkelte parti slik ordfører Ottervik foreslår. Det kan også være aktuelt at kontrollutvalget er mottaker av varsler, når det gjelder utøvelsen av folkevalgte verv. Det virker som de har gode rutiner i Oslo og flere kritikkverdige forhold kommer opp. Så det kan være en bra modell som sikrer uavhengighet og god saksbehandling. Men vi må sette oss litt mer inn i den modellen før jeg kan si hva vi i Høyre vil gå for, sier Skjøtskift.

Les også: Hvor mange e-poster har ordføreren og andre i Trondheim kommune slettet?


Vil ha nettside for varsling


– I tillegg til Oslo har også blant annet Drammen, Fredrikstad og Nittedal en nettside som er veldig enkel å finne der alle inkludert innbyggerne kan varsle til det uavhengige revisjonsfirmaet. Varslingen kan skje anonymt og man kan også varsle om politikerne. Det har ikke Trondheim kommune. Bør ikke kommunen ha det?

– Ja, det bør vi ha. Det har jeg stilt spørsmål om tidligere. Det er ikke enkelt for eksterne å varsle i dag. Hvis man googler Trondheim kommune og varsling så får man ikke treff på et sted der man kan varsle om kritikkverdige forhold. Det er for dårlig og en påminnelse om at saken må tas opp igjen og det vil jeg gjøre.  

– Det må være enkelt å varsle, vi må ha gode system for å håndtere de, og det må være mulighet for å varsle anonymt om man ønsker det, sier Ingrid Skjøtskift engasjert til slutt.

 

Oslo kommune har en nettside der alle enkelt kan varsle om kritikkverdige forhold i kommunen. Man kan varsle anonymt og varselsiden drives av et eksternt revisjonsfirma som sender varselet videre til kommunen. Foto: Skjermbilde av nettsiden

 

Forrige artikkelOslo kommune fikk ca 250 varsler i 2019
Neste artikkelDet heter Charlottenlund, ikke Jakobsli!