Landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Fylkesmannen sier ordfører Rita Otterviks hovedargument for at Overvik måtte omreguleres var behovet for skole. Fylkesmannen og Statens Veivesen krever at skolen blir på Overvik, og de har fem innsigelser til.

– Ordfører Rita Otterviks hovedargument for omregulering var stort behov for skole på Overvik

Ordfører Rita Ottervik (Ap) og landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag var i august 2013 på befaring med representanter fra både Landbruks- og Miljøverndepartementet på Overvik. Det var etter at flertallet i Bystyret, inkludert AP, ønsket å omregulere Overvik og fire andre eiendommer fra dyrka mark til boliger. Fylkesmannen hadde levert innsigelse og nå skulle regjeringen avgjøre saken der befaring var en del av grunnlaget.

Flertallet i Bystyret ved Ordfører Rita Ottervik (AP) ønsket å omregulere Overvik fra matjord til boliger. Foto: Snorre Vikdal

I etterkant av befaringen, i desember 2013, godkjente regjeringen omreguleringen av Overvik fra matjord til boliger (Overvik het da Charlottenlund Østre).

Landbruksdirektør Tore Bjørkli forteller at ordfører Rita Ottervik (AP) på befaringen brukte som hovedargument for omregulering av Overvik at kommunen hadde stort behov for skole her.

–  Og så bestemte Bygningsrådet at skoletomta kom utenfor Overvik etter de fikk omregulert. Da syntes jeg det gikk over alle støvelskaft. Det ble allerede tatt svært mye matjord ved omreguleringen av Overvik. Hele sakskomplekset er spesielt, sier landbruksdirektør Bjørkli.

Fylkesmannen,  her ved Landbruksdirektør Tore Bjørkli, har sammen med Statens Veivesen seks innsigelser. Blant annet på at skolen på Overvik legges på nabotomt. Foto: Norges Bondelag

Tirsdag 19/9 skal områdereguleringen av Overvik opp til sluttbehandling i Bygningsrådet.

Les mer: Overvik fra matjord til boliger, skolen ut 

– En fare for demokratiet. Mye skjer i lukkede rom, der ingen har innsyn. 

Det har kommet fram mye rundt omreguleringssaker i Trondheim. Som på Overvik, Være Østre, Kastbrekka og på Rotvoll. Hva tenker du om det?

– Jeg har sagt det jeg har ment før, og jeg mener det samme nå. Det som har skjedd i disse sakene er en fare for demokratiet, verken mer eller mindre. Demokratiet er et skjørt byggverk, vi må hegne om det.

– Det mest alvorlige med disse sakene er at våre tillitsvalgte lar seg bruke av særinteresser som skal fremme sin egen vinning. Dette skjer i stedet for at politikerne hører på de faglige rådene. Mye skjer i lukkede rom, der ingen har innsyn. Til sammen svekker dette folks tillit til demokratiet, sier Tore Bjørkli.

Demokratiet er i fare, politikerne har latt seg bruke i de omstridte omreguleringssakene, sier Tore Bjørkli. Foto: Snorre Vikdal

Departementet sa når de godkjente omreguleringen at Overvik skulle utbygges etter Rotvoll, og at Overvik og Kastbrekka i tillegg var noe av det siste som skulle bebygges i Trondheim. Dette etter at man hadde utnyttet andre områder og fortettet.

Så bestemte flertallet i Bygningsrådet å se bort fra det i etterkant. Hva synes du om det?

– Ja, det var en rekkefølgebestemmelse, men den har de tolket bort sier Bjørkli.

Les også:
Overvik Utvikling AS: Vi har ingenting å skjule
Krevde granskning av Overvik tre ganger, fulgte ikke opp

Ordføreren på ferie, ingen i Arbeiderpartiet kan intervjues før mandag

Ordfører Rita Ottervik er på ferie og kunne ikke intervjues. Foto: Trondheim kommune

Overvik-saken skal opp i Bygningsrådet tirsdag. Vi prøvde onsdag å få intervjuet Ordfører Rita Ottervik (AP) om saken. Men vi har via hennes rådgiver fått beskjed at hun er på ferie, og vi ble henvist til APs gruppeleder Geir Waage. Han kunne kun gi en generell kommentar om selve områdereguleringen på SMS, og henviste oss videre til kommunalråd Marek Jansinski som skrev på SMS fredag at han først kunne intervjues mandag ut på dagen. Ordføreren uttalte seg dette når Adresseavisen i juni 2016 skrev om befaringen.

Fylkesmannen og Statens Veivesen har fortsatt 6 innsigelser. Opprinnelig 12 innsigelser, hatt 8 møter med Trondheim kommune

Dere har hatt 8 møter med Trondheim kommune i forhold til de 12 innsigelsene dere hadde. Nå har dere fortsatt 6 innsigelser igjen. Blant annet krever dere at skoletomta skal løses inne på Overvik, og ikke hos naboeiendommen:

– Kommunen har holdt på i det uendelige med å dra i oss. Vi har sagt at det ikke er aktuelt å gå tilbake på den innsigelsen. Så den og de andre vil havne i regjeringen til slutt om ikke Bygningsrådet snur, sier landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Trondheim kommune har bedt om 8 møter for å se om innsigelsene kunne forhandles bort. Foto: Trondheim kommune

Er det vanlig at det er 8 møter mellom dere og kommunen i en slik sak? Og det er vel kommunen som har bedt om møtene?

 – Ja, det er kommunen som har bedt om møtene. Det er ikke vanlig, men kommunen har kommet med mange andre løsninger. Men det har ikke endret på realiteten i saken. Vi er klare på at vi ikke gir etter i forhold til at skolen bør ligge inne på Overvik sier Bjørkli.

– Og så har vi blant annet veiforbindelsen de vil legge over Presthus. Som vil ødelegge for nabogården. Og vi har også flere innsigelser i forhold til veier, blant annet Brundalsforbindelsen.

Alle seks innsigelsene som står igjen har vi felles med Statens Veivesen, sier Bjørkli.

Har politikerne deltatt på møtene?
– Nei, det har bare vært fra administrasjonen. Administrasjonen har fått føringer fra politikerne som de har prøvd ut. Rådmannen har egentlig vært mot mye av det som ble vedtatt, men nå må han følge det politikerne har vedtatt. Det trenger ikke vi hos Fylkesmannen når vi faglig mener det er feil, sier landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Rådmannen: Det er ekstraordinært og bekymringsfullt
Rådmannen skriver i sin konklusjon i saksframlegget til Overvik-saken:

» Rådmannen er usikker på om grunnlaget for utredningene er tilstrekkelig til å vise de reelle virkningene av planforsalget. Det er ekstraordinært at rådmannen legger fram en plan der 6 av 12 innsigelsespunkter ikke er etterkommet eller løst. Det er bekymringsfullt at det ikke er kjent hvilke konsekvenser planforslaget vil ha for kommunens evne til å ivareta bymiljøavtalen og dermed heller ikke kjent hvilke ringvirkninger dette vil kunne få trafikalt, klimamessig og økonomisk. »

PS 0156/17 Områderegulering av Overvik, r20150024, sluttbehandling

 

 

Forrige artikkelOvervik- fra matjord til boliger, skolen utenfor
Neste artikkelNå er det opp til politikerne

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here