Skolen tas inn og gården på Presthus slipper hovedvei. Miljøvennlig transport vektlegges

Nidarosa har nylig skrevet flere saker om Overvik som skal opp i Bygningsrådet i morgen. Fylkesmannen har fortsatt seks innsigelser på utbyggingen. Kommunalråd Geirmund Lykke fra KRF kalte omreguleringen en skamplett for partiene Ap, H, FRP, SV og Venstre.

En glad Geirmund Lykke etter gjennomslaget. Foto: Trondheim kommune.

Nå har Geirmund Lykke sammen med de andre miljøpartiene i sentrum-venstre samarbeidet (MDG, V, SP, PP) fått Arbeiderpartiet til å snu på flere punkter.

– Er dette en av de største seirene du har hatt?

– Det er andre ting som jeg også er stolt over å ha fått til. Men dette er en svært gledelig situasjon uten at jeg vil lage en ti på topp liste, sier en glad Geirmund Lykke.

Skolen inn på Overvik
Skolen på Overvik har vært et stridstema siden 2015. Selv om ordfører Rita Ottervik brukte skole inne på Overvik som et hovedargument for å få omregulert Overvik fra matjord til boliger i 2013 ville AP ha skolen ut av Overvik. Først ville de legge den ved Presthus, så ble skolen til slutt vedtatt på NTNU-tomta av AP, H og FRP i 2016. Noe utbyggerne ville kunne tjene på.

Skoletomta flyttes inn på Overvik fra rød ring på bildet. Foto: Trondheim kommune.

Fylkesmannen hadde lagt inn innsigelse da dette ville kunne ta mellom 20-30 mål matjord. Nå har KRF og miljøpartiene fått AP til å snu.

Geirmund Lykke sier det å få skolen inn på Overvik var viktig.

– Idrettsanlegget rundt skolen med fotballbane og hall skal også inn. Det er betydelig areal som skal brukes i stedet for at mer dyrka mark ble tatt.

Ingen hovedvei over Presthus
Utbyggerne ville også legge hovedveien til Overvik gjennom nabogården Presthus. Dette ville ta mer matjord og Presthus har protestert heftig. De mener deres planer om å få til Norges største opplevelsesgård ville kunne ødelegges. De trykket i dag en helsides annonse i Adresseavisen der de viste fram planene de har.

Annonse fra Presthus gård som viser deres planer. Skjermbilde fra Adresseavisen 22. mai 18.

I tillegg blir vegtrasé i sør planlagt optimalt for å unngå tap av dyrka jord.

Begge veiløsningene var også viktige sier Geirmund Lykke.

– At Presthus slipper hovedveien over sin gård har vært en prioritert sak. Det har også vært viktig at hovedveien inn til området fra sør ikke skal dele opp naboeiendommen og ta unødig dyrka jord.

Les også: Overvik fra majord til boliger, skolen utenfor
Les også: Krevde granskning av Overvik tre ganger, fulgte ikke opp

Nullvekstmål for personbiltrafikk
I morgen blir det også vedtatt at veksten i persontransporten på Overvik skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Ved alle reguleringsplaner skal det innarbeides et fast punkt med etterprøvbare kriterier etter nullvekstmål-metoden om hvordan de bidrar til at målet nås.

–  Det her området skal ha nullvekstmålet for biltrafikk framme i panna, sier Geirmund Lykke.

–  Det har vært en lang kamp?

–  Ja, og det er godt å se at noe av kampen man fører faktisk fører fram. Men Overvik-eiendommen er tapt, det er det verste, men det ble i hvert fall ikke noe mer enn det.

Høyre støtter også forslagene
I en kort kommentar til Nidarosa sier gruppeleder i Høyre, Ingrid Skjøtskift, at de også støtter forslagene i Bygningsrådet i morgen.

Hun har tidligere uttalt til Nidarosa at Høyre var med og omregulerte for mye dyrka jord i forrige periode:

– Kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i forrige periode og som åpnet for utbygging på Overvik, deler av Være-området, Kastbrekka, Hallsteingård og så videre. Fra mitt ståsted i dag gikk den for langt med å omregulere dyrka jord til boligområder. Mitt standpunkt i dag er at man burde vært mer restriktiv.

Les ogsåTjente mest i Trondheim
Les mer: Overvik-reguleringen er en katastrofe

Forrige artikkel– Overvik er en skamplett for Ap, Høyre, Frp, SV og Venstre
Neste artikkel– Uprofesjonelt og uakseptabelt av Trondheim Spektrum