MDG og SV foreslo at man skulle undersøke om det rike fuglelivet og noe natur kunne restaureres. Flertallet AP, SP, Høyre og Frp stemte imot. Se video

Trondhjemsavisa har tidligere skrevet om at kort tid etter at Skjetleinskogen ble kjøpt i 2019 hugget de nye eierne ned nesten all skogen. Dette skjedde selv om hele området ligger i den viktigste økologiske korridoren til Bymarka med viltverdi A. Skjetleinskogen var blant annet kjent for et rikt fugleliv med rødlistede arter. Naturvernforbundet reagerte sterkt på hogsten. Dette også fordi naturmangfoldet først ble detaljert kartlagt av eierne seks måneder etter hogsten.

Undersøkelse av restaureringsmulighet nedstemt
I det siste møtet i bygningsrådet før sommeren ble det behandlet om Skjetleinskogen med planer om bygging av minst 500 boliger kunne sendes ut på offentlig høring. Dette ble enstemmig vedtatt i møtet med en høringsfrist til 22. august.

En engasjert Ola Lund Renolen fra MDG la fram forslaget om at det skulle undersøkes restaureringsmulighet av to områder i Skjetleinskogen. Foto: Skjermbilde Video Trondhiem kommune

I møtet ønsket MDG og SV at man før denne sluttbehandlingen skal undersøke om det rike fuglelivet nord i området kunne restaureres. Det samme ønsket de skulle undersøkes i forhold til området som ligger sørvest mot den økologiske korridoren. De fikk støtte av Venstre og en uavhengig representant, mens flertallet med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Frp stemte imot.

Etter høringen vil høringsinnspillene behandles av kommunedirektøren. Så vil saken legges fram for politikerne.

Se video fra møtet
Se hele diskusjonen og avstemningene i bygningsrådet om Skjetleinskogen ved å trykke på linken under. Da lastes videoen ned på din enhet og du kan se den der.

Video av behandlingen av Skjetleinskogen i bygningsrådet 22. juni

OPPDATERING:
Saken om Skjetleinskogen ble avgjort i bystyret 17. november 2022. Det ble et flertall på 39 mot 26 stemmer for å bygge ut området. Det var Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og FrP som stemte for utbygging. Mens SV, MDG, Rødt, Venstre, Pensjonistpartiet, KrF og en uavhengig representant stemte i mot. Se hele diskusjonen fra bystyret her.
(Dra ned i høyre menyen til saken som er nummer 219, og trykk på «spill av»).

Les også:
Multimillionærens firma hogget ned skogen til rødlistede fugler. Seks måneder etter kartla de naturmangfoldet

Forrige artikkelMultimillionærens firma hogget ned skogen til rødlistede fugler. Seks mnd etter kartla de naturmangfoldet
Neste artikkelSmittetallene rett til værs