AP ba om og fikk utsettelse. Men MDG, SV og Venstre har støtte fra uavhengig representant, Høyre og Frp om å si nei til gravplass på Ust.

I går skulle saken om gravplass på Ust ved Kattem avgjøres i bygningsrådet. Men som ved forrige behandling så ble saken utsatt.

Saken har skapt mye debatt da området har svært god matjord. Det ligger også i sin helhet i den viktigste økologiske korridoren til Bymarka. Som Trondhjemsavisa har avslørt har Trondheim by nok ledige graver til minst år 2060. Det er blant annet rundt 5000 ledige plasser ved Kolstad kirke som ikke ligger langt fra Heimdal og Kattem. I tillegg ville en gravplass på Ust bli svært dyr. Kommunedirektøren har beregnet kostnaden til omtrent 438 millioner kr.

Her nærmest og ned mot skogen er området på Ust der det er planlagt grav- og urnelund. Foto: Snorre Vikda

Stort flertall mot nedbygging
Selv om saken formelt skal avgjøres i neste bygningsråd 6. desember (møtet ble avlyst og saken kommer opp 13. desember), så viser en kartlegging Trondhjemsavisa har gjort at det er stort politisk flertall for å avvise en gravplass på Ust.

Oppdatering 1: I bygningsrådet 13. desember var det enstemmig flertall om å si nei til gravplassen. Senterpartiet snudde fra sitt tidligere ønske om å bygge den, mens AP i likhet med de andre partiene hadde bestemt seg for å stoppe planene. Se hele debatten i bygningsrådet her, trykk på sak 246 (ligger tredje øverst til høyre).

Saken skal til slutt formelt avgjøres i bystyret 2. februar neste år. Men med rent flertall i byningsrådet mot planene, blir det med svært stor sannsynlighet samme utfall i bystyret.

Oppdatering 2: I bystyret 2. februar ble det som ventet stort flertall for å avvise å bygge gravplassen. Stemmetallet ble 66-1 mot gravplassen. Se video av debatten i bystyret: her.
Dra ned i høyremenyen til du får opp saken om Ust (PS 0014/23) og trykk på «spill av».


– Dust å bygge ned Ust

Ola Lund Renolen, MDG. Foto: Snorre Vikdal

Tidligere sa Ola Lund Renolen fra MDG til Trondhjemsavisa at det er helt dust å bygge ned Ust.

– Dyrkajorda i området har svært god jordkvalitet og er en del av de viktigste jordbruksarealene i kommunen. Området er faktisk det eneste som er i nærheten av å kunne produsere god mathvete i gode driftsår i nærheten av byen, sier han.

Renolen viste også til at det også er svært store naturverdier her som er viktige å bevare. Det samme viste Efia Marie Damba fra SV til. Varaordfører Mona Berger fra SV, som sitter i bygningsrådet, bekreftet i går til Trondhjemsavisa at de ville stemme mot gravplassen.

Før møtet hadde også Venstre og uavhengig representant Ragna Vorkinnslien sammen med MDG fremmet forslag om å avvise gravplassen. Til Trondhjemsavisa bekrefter også Frp og Høyre at de sier nei til gravplassen.

Dermed bekrefter sju av 11 medlemmer av bygningsrådet at de vil stemme mot gravplass på Ust. Det er demed solid politisk flertall mot planen.

– Viktig økologisk korridor og matjord

Ingrid Skjøtskift fra Høyre. Foto: Snorre Vikdal

Til Trondhjemsavisa sier kommunalråd Ingrid Skjøtskift fra Høyre at for de handler det mye om at det er en svært viktig økologisk korridor til Bymarka på Ust samtidig som det er svært god matjord her.

– Det skal svært mye til for å bygge ned et slikt område. Og når det også er nok gravplasser i Trondheim i de neste 50 årene er det ingen grunn til å bygge gravplasser her, sier Skjøtskift.

Etter møtet i bygningsrådet spurte Trondhjemsavisa Sissel Trøndsdal fra Arbeiderpartiet om hvorfor de ba om utsettelse igjen.

Sissel Trønsdal fra Ap. Foto: Snorre Vikdal

– Vi trenger litt lenger tid da det er uenighet mellom våre samarbeidspartier (SP er for, mens MDG og SV er i mot gravplassen, journalist anmerker). Det var derfor ikke nok med fjorten dager for oss.

Hun presiserer at AP ikke har bestemt seg for hva de vil stemme for i saken.

Arbeiderpartiet har tre medlemmer i bygningsrådet, mens Senterpartiet har et medlem.

Uansett hva disse fire stemmer så viser altså kartleggingen til Trondhjemsavisa at det er et solid politisk flertall på sju som vil stemme mot å bygge gravplass på Ust.

Les også:  Senterpartiet vil ha gravplass på matjord i Trondheim

Behov for areal til gravplasser 2020-2100_notat

Forrige artikkelSenterpartiet vil ha gravplass på matjord i Trondheim