Historisk vedtak i Bystyret av Venstre, AP, SV og MDG . Nå skal lobbyister registreres. 

Første kommune med lobbyregister, 41 for 26 i mot
I Bystyret torsdag 28/9 ble det vedtatt at Trondheim kommune skal ha et lobbyregister. Trondheim blir dermed første kommune i Norge med lobbyregister.

Registeret ble vedtatt med de 41 stemmene til Venstre, AP, SV og MDG. Rådmannen skal lage retningslinjene for registeret.

Det var 26 stemmer i mot lobbyregister. Det var partiene Høyre, FRP, Pensjonistpartiet, KRF, Senterpartiet og Rødt som stemte i mot. Rødt ville som eneste parti ha karantenebestemmelser for bystyremedlemmer slik det tidligere var foreslått.

De folka som ønsker å påvirke politiske prosesser må kunne tåle at det er offentlig

Endringer i Bystyrets reglement og de etiske retningslinjene
Det ble vedtatt to endringer i Bystyrets reglement og i et punkt i det etiske reglementet.

1. Bystyret vedtar følgende nye punkter 6 og 7 i bystyrets reglement:

§6 ”Trondheim kommune har et register for registrering av lobbyvirksomhet – et lobbyregister. Hvert enkelt bystyremedlem skal sørge for at henvendelser som er å betrakte som lobbyvirksomhet, registreres i lobbyregisteret.”

§7 “Bystyrets medlemmer, herunder også varamedlemmer praktiserer full åpenhet omkring eget arbeid eller næringsvirksomhet når dette innebærer eller kan innebære påvirkning av politiske beslutningsprosesser til fordel for en oppdragsgiver. Bystyrets medlemmer, herunder også varamedlemmer som tar på seg betalt oppdrag eller mottar en annen type fordel for å oppnå et resultat der et bestemt utfall av en politisk sak inngår, har informasjonsplikt til bystyresekretariatet om oppdraget. Opplysningsplikten inntrer så snart kontrakt om oppdraget er inngått.”

Endringer i Bystyrets reglement og de etiske retningslinjene i Trondheim kommune. Foto: Trondheim kommune

Bystyret vedtar følgende nytt punkt i kommunens etiske reglement:

«Folkevalgte, herunder også varamedlemmer, oppfordres til å ikke drive lobbyvirksomhet mot folkevalgte organer i saker hvor de har en økonomisk interesse. Folkevalgte bør heller ikke utføre betalte oppdrag med hensikt å påvirke andre folkevalgte.»

Rådmannens skal utarbeide retningslinjene slik
Rådmannen skal ta følgende utgangspunkt med seg i dette arbeidet:

Med «lobbyvirksomhet» som er omfattet av slike registrering menes alle henvendelser til bystyrets medlemmer fra representanter for selskaper, organisasjoner og interessegrupper (inkludert oppdragstakere for slike) med formål å påvirke beslutningsprosesser i bystyret, formannskapet, bystyrekomiteene og i administrasjonen i retning av et bestemt utfall. Hvert enkelt bystyremedlem og varamedlem skal sørge for at slike henvendelser registreres i
lobbyregisteret. Tilsvarende skal ethvert betalt oppdrag fra selskaper, organisasjoner og interessegrupper,
samt også privatpersoner ( inkludert oppdragstakere for slike) til et bystyremedlem der det mottas betaling eller annen type fordel, med formål å påvirke beslutningsprosesser i bystyret,
formannskapet, bystyrekomiteene og i administrasjonen i retning av et bestemt utfall, registreres i lobbyregisteret.»

Forrige artikkelI dag var vi gode på alt
Neste artikkelTo lag som ikke ville tape poeng

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here