Noen jobbet sammenhengende over 31 timer. Andre flere ganger 11 søndager på rad. Lovbruddene skjedde i helse og velferd

Det har vært en økning fra 2078 lovbrudd i 2018 til 2176 brudd på arbeidsmiljøloven i 2019. Dette viser tall for egne ansatte i turnusbaserte tjenester innen tjenesteområdet helse og velferd. I tillegg til disse var det også 50 lovbrudd fra innleide vikarer i fjor. Saken har tidligere blitt behandlet i administrasjonsutvalget og skal opp i formannskapet i morgen.

Jobbet over 31 timer sammenhengende
Man skal etter loven ikke jobbe mer enn 16 timer sammenhengende. I Trondheim kommune ble dette brutt 171 ganger i 2019. Det groveste tilfellet er at det ble jobbet sammenhengende i 31,25 timer.

I en arbeidsuke er det tillatt å jobbe opptil ti timer overtid. Denne paragrafen i arbeidsmiljøloven er brutt 518 ganger. På det meste har noen jobbet over 31 timer overtid i en uke. Et brudd på 217,5 % i forhold til lovverket.

Det er jobbet ulovlig mye overtid i Trondheim kommune. På det meste har det blitt jobbet 31,25 timer sammenhengende. Det er også jobbet over 31 timer overtid i løpet av en uke. Tabell: Trondheim kommune

11 søndager på rad flere ganger
Det er lov å jobbe tre søndager på rad. I saken kommer det fram at to arbeidstakere har jobbet 11 søndager på rad. Disse to har gjort det totalt seks ganger i løpet av 2019. Det er innenfor denne paragrafen i arbeidsmiljøloven det er flest lovbrudd med 610 tilfeller i Trondheim kommune.

I løpet av en fireukers periode er det ikke tillatt å jobbe mer enn 25 timer overtid. På det meste har noen jobbet over 51 timer overtid i kommunen. Denne paragrafen i loven er brutt 170 ganger i fjor.

Flest lovbrudd i hjemmetjenesten
I saken kommer det fram at det er flest lovbrudd ved sykehjemmene (helse- og velferdssenter) med 652 tilfeller. Mens det prosentvis per vakt er flest brudd i hjemmetjenesten.

Det er flest lovbrudd ved helse- og velferdssentrene. Mens det skjer prosentvis oftere i hjemmetjenesten. Tabell: Trondheim kommune

Antall lovbrudd opp, prosenten ned
Det vises i saken til at Trondheim kommune har jobbet med denne problematikken lenge, og at det var over 26 000 lovbrudd innen helse- og velferd området i 2010. En sak som endte med at kommunen ble politianmeldt av Arbeidstilsynet (link adressa.no).

Antallet lovbrudd har gått kraftig ned siden da. Men siden 2018 har det vært en økning i lovbrudd på egne ansatte fra 2078 tilfeller til 2176 i fjor. Men da det er blitt utført langt flere vakter i 2019 så vises det til at det er blitt en prosentvis reduksjon per 100 vakt fra 0,24 % til 0,20 %. Det korrekte er at prosenten er redusert til 0,21 % i 2019.

Vil følge opp noen bruddtyper
I saken vises til at antall brudd er på et jevnt lavt nivå, og at det er noen bruddtyper det er ønskelig å følge opp. Det er i forhold til at sammenhengende arbeidstid ikke skal overstige 16 timer. Samt at antall søndager arbeidet på rad ikke skal være flere enn tre. Det vises til at dette er brudd som det er mulig å unngå ved bedre organisering av de ansatte.

I tillegg vises det til at det er viktig å jobbe systematisk for å redusere brudd på antall vakter gjennom et år.

 

Forrige artikkelKinoåpning
Neste artikkelArbeidstilsynet ser på de 2176 lovbruddene i Trondheim kommune