Frps Sivert Bjørnstad reagerer sterkt på at Trondheim Spektrum ikke hadde skriftlige leieavtaler. Taper tre millioner på at NTNU byttet eksamens-sted

Opplysningene om manglende skriftlige leieavtaler kom fram i en høring i Kontrollkomiteen i går. Komiteen hadde bedt om svar etter at det har kommet fram at Trondheim Spektrum AS kan gå konkurs om de ikke får 90 millioner ekstra til den omstridte utbyggingen på Øya. Trondheim kommune eier 78 % av Spektrum. Bankene som eier nærmere 20 % har sagt nei til å gå inn med mer penger. Kommunen må derfor mest sannsynlig ta hele regningen om konkurs skal unngås. Dette blir avgjort i Bystyret i september.

De fire som ble hørt i Kontrollkomiteen. Fra venstre Siri Merethe Rønning (styreleder Spektrum). Ordfører Rita Ottervik (AP), rådmann Morten Wolden og finansdirektør i Trondheim kommune Olav Løberg. Foto: Snorre Vikdal

Styret fikk vite om NTNU-oppsigelsen gjennom Adresseavisen
NTNU har leid Spektrum til eksamensavvikling i mange år. For Spektrum har dette betydd tre millioner kr i årlige inntekter. Styreleder Siri Merethe Rønning sa i høringen at styret ikke har vært kjent med mangelen på skriftlige leieavtaler. Hun fortalte at styret først ble kjent med NTNU-oppsigelsen gjennom et avisoppslag i april i år. Dette var kun uker før våreksamenene startet.

– Uprofesjonelt og uakseptabelt
Sivert Bjørnstad, medlem i kontrollkomiteen fra Frp reagerer kraftig på de manglende skriftlige leieavtalene.

Sivert Bjørnstad (FRP) mener Spektrum har vært uprofesjonelle. Foto: Snorre Vikdal

– Ingen tvil om at dette er uprofesjonelt av en så stor eiendomsaktør i Trondheim sentrum som tross alt Trondheim Spektrum er. De bør jo ha skriftlige avtaler i sine leieforhold. Noe annet er helt uakseptabelt.

 – Trondheim kommune eier 78 % av Spektrum. Burde kommunen drevet bedre eierstyring?

– Det synes jeg er et relevant spørsmål. Det er styret som har den daglige kontakten og Trondheim kommune oppnevner sine styremedlemmer så det burde vært bedre dialog. Særlig av Trondheim kommune som største eier.

– Skulle ikke tro det var mulig
Kontrollkomiteens leder Rolf Jarle Brøske fra Høyre er også svært kritisk til Spektrum.

Rolf J. Brøske (H) er sikker på at Spektrum-saken vil komme opp i Kontrollkomiteen igjen. Foto: Snorre Vikdal

Hva tenker du om at Trondheim Spektrum ikke har hatt leiekontrakter med store leietakere?
– Jeg synes det er under enhver kritikk. Skulle ikke tro at det var mulig med et så stort selskap med Trondheim kommune som klart største eier.

Hva tenker du om saksgangen i denne saken. Den har jo ikke fulgt et ordinært løp?

– Jeg merker meg at Rådmannen har gått tungt personlig inn i denne saken. Det er uvanlig. Mye av de svarene vi har fått i dag gjør meg ikke særlig beroliget. Jeg er helt sikker på at vi får saken med Spektrum tilbake til Kontrollkomiteen på et eller annet tidspunkt avslutter Rolf Jarle Brøske.

Er ikke ordinære leieavtaler, men arrangements-avtaler
Styreleder Siri Merethe Rønning ble styreleder i Spektrum 1. mai. Hun har vært styremedlem siden 2015.

– Hvordan er det mulig av en så stor aktør å ikke ha skriftlige leieavtaler på en størrelsesorden på tre millioner?
– Dette er jo egentlig ikke ordinære leieavtaler, dette er arrangements-avtaler. At noen kommer inn ei uke og arrangerer et arrangement ei uke og gjennomfører et arrangement og så ut igjen. Det er forskjell på de langsiktige leieavtalene og arrangement-avtalene i anlegget.

Styreleder Siri Merethe Rønning forteller at det flere leieforhold det ikke er skriftlige leieavtaler på hos Spektrum. Foto: Snorre Vikdal

– Hvor lenge har NTNU hatt eksamen i Spektrum?
– Det kan jeg ikke svare på, men i ganske mange år.

– Og de har leid en måneds tid to ganger i året. Burde det ikke vært skriftlige leieavtaler? Også for å sikre leieforholdet over flere år?
– Jo, det kan godt være at man burde hatt det.

– Fins det andre større aktører som dere leier ut til som dere ikke har hatt skriftlige leieavtaler med?
– Ja, det er flere av de gamle arrangementene og leieforholdene. Min vurdering er at det er mangel på formaliteter.

– Du har sittet i styret siden 2015, hvorfor har ikke styret tatt fatt i akkurat denne biten tidligere?
– Fordi styret ikke har vært kjent med det.

– Ligger det noen flere økonomiske bomber i Spektrum?
– Vi prøver etter beste evne å skaffe oversikt over alle detaljer rundt virksomheten nettopp for å sikre at det ikke dukker opp flere overraskelser. Det har vi jobbet med de siste tre-fire månedene.

Styreleder opplyste i høringen at det skal være et styremøte i Trondheim Spektrum AS i morgen der de skal gå gjennom de siste kvalitetssikringene de har gjort.

– Det er interne forhold i et aksjeselskap
Ordfører Rita Ottervik fra AP ville først ikke la seg intervjue og visste til svarene hun ga i høringen. Nidarosa ønsket flere svar, og stilte spørsmål til ordføreren.

Ordfører Rita Ottervik (AP) forutsetter at styret rydder opp. Foto: Snorre Vikdal

– Hva tenker du om at Spektrum ikke hadde skriftlige leieavtaler?
– Jeg har ikke tenkt å kommentere det som er interne forhold i et aksjeselskap.

– Men det kom fram her i høringen at de ikke hadde skriftlige leieavtaler. Styret leser først i avisa at NTNU flytter og de taper tre millioner i år.
– Jeg registrerer at det er adressert av styrelederen, og det ryddes opp i fra styret sin side. Det her er et aksjeselskap som vi politikere ikke skal gå inn og detaljstyre. Vi må forutsette at de rydder og holder ting i orden i forhold til driften sin. Jeg vil ikke kommentere det spesifikt utover det.

Men det virker jo som det er litt dårlig styring her når de ikke har skriftlige leieavtaler?
– Jeg har ikke flere kommentarer, sier ordfører Rita Ottervik til slutt.

Les også: Håkon Bleken med sterk kritikk av ordføreren i Nidarø-saken

Forrige artikkelSeier til KRF og miljøpartiene på Overvik
Neste artikkelAP-toppene Geir Waage og Rune Olsø feilinformerte om Olsøs inhabilitet når Være-avtalen ble avslørt