Ombyggingen til storhall kan utgjøre en økonomisk risiko. Kommunen eier
99,9 %. Kontrollutvalget vedtok eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon

Det har vært mye strid om utbyggingen av storhallen Trondheim Spektrum på Nidarø. Striden har blant annet stått om lokalisering, størrelse og økonomi. Nidarosa skrev i fjor at Spektrum ikke hadde skriftlige avtaler med flere leietakere. Noe de tapte tre millioner kr på i året da NTNU rett før eksamen byttet eksamenssted. I år åpnet EØS-tilsynet ESA formell sak for å undersøke om Trondheim Spektrum AS har mottatt ulovlig statsstøtte fra Trondheim kommune. Noe kommunen avviser.

Ombyggingen kan utgjøre en økonomisk risiko
Det var kontrollutvalgets sekretariat som foreslo at det skulle bestilles
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Trondheim Spektrum. Begrunnelsen var:

Den nye Trondheim Spektrum sett fra Steinberget rett før ferdigstillelse. Foto: Snorre Vikdal

» Trondheim kommune eier 99,9 prosent av aksjene i selskapet og det arbeides med å få kontroll på de resterende aksjene. Trondheim Spektrum har vært gjennom en omfattende ombygging for å kunne gjeste større innendørs arrangementer. Selskapets investeringer i forbindelse med ombyggingen kan utgjøre en økonomisk risiko og det er stilt spørsmål til om selskapets omsetning vil være stor nok til å betjene gjelden.

Selskapet har et samfunnsmessig ansvar gjennom å tilby hallkapasitet til idrettslag og messeaktivitet. Det er ikke tidligere gjennomført eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon av selskapet.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt i kontrollutvalget på mandag.

Les også: – Uprofesjonelt og uakseptabelt av Trondheim Spektrum

Oppstart neste år, politisk behandling 2021
Vedtaket på mandag var i forbindelse med halvårsplanen som kontrollutvalget vedtar. Der settes allerede eksisterende kontroller og granskninger opp i prioritert rekkefølge. Spektrum ble foreslått som nummer ti og ble vedtatt på denne plassen.

Rolf Jarle Brøske (H) er Kontrollutvalgets leder. Foto: Snorre Vikdal

Nidarosa har intervjuet kontrollutvalgets leder Rolf Jarle Brøske fra Høyre om dette.

– Spektrum kom som nr. 10 i planen. Hvorfor kom den ikke høyere?

– Når det gjelder Trondheim Spektrum kom den på lista først nå. Vi vil se hvordan driften går etter utbyggingen og ta med erfaringen derfra i kontrollen. Det er derfor ikke naturlig å gjennomføre det før det har gått noe tid.

– Når forventer du at kontrollen og revisjonen av Spektrum er foretatt?

– Vi regner med oppstart av prosjektet i 2020, og politisk behandling i 2021.

Les også: Håkon Bleken: Rita er maktarrogant og vandaliserer byen

1300 demonstrerte mot ny storhall på Nidarø i 2016 (link nrk.no)

Håndball EM, konserter og messer til Trondheim Spektrum (link trondheimspektrum.no)

Forrige artikkelKun politikere skal passe på politikerne
Neste artikkelRosenborg til Europa, Ranheim ned