Trondheim kommune forplikter seg til å bosette betydelig færre flyktninger neste år, men er positive til å øke antallet ved behov. 

Formannskapet vedtok i dag forslaget om at kommunen stiller seg positive til å øke antallet flyktninger dersom behovet skulle bli større, dette på bakgrunn av at KRF og Venstre økte antall kvoteflyktninger i budsjettforliket.

Trondheim på tilbudssiden
Ingrid Marie Sylte Isachsen (SV) la frem forslaget på vegne av SV, Ap, MDG, KrF, V og SP, som ble vedtatt ti stemmer mot en, hvor Frp stemte mot.

Ingrid Marie Sylte Isachsen (SV) foto: Trondheim Kommune

Isachsen tror antallet bosettinger mest sannsynlig vil øke, men at eksakt hvor mye er vanskelig å si på nåværende tidspunkt.

– Det vi har gjort med dette vedtaket er å signalisere til rådmannen om at dersom det blir aktuelt skal Trondheim være på tilbudssida og si at folk er hjertelig velkommen til oss, forteller Isachsen.

Kommune-konkurranse
Etter en lang periode med jevn økning i antall bosatte flyktninger, er situasjonen forandret til et betydelig lavere bosettingsbehov. Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmoder kommunen om å bosette 167 flyktninger, hvorav 8 enslige mindreårige i 2018. I tillegg kommer familiegjenforente.

– Kommunen har bygd opp en kapasitet etter strømmen som kom i 2015, og så har det blitt stopp i flyktningestrømmen etter den politikken regjeringen har ført, sier Isachsen.

– Nå nærmest konkurrerer kommunene om å få bosatt flest mulig flyktninger, fordi man ser gode virkninger på det, i tillegg til at man får en del støtte. Flertallet i Trondheim har også generelt vært villige til å ta imot flyktninger, bosette og integrere på en god måte, forteller hun.

Tabell fra saksframlegg – Trondheim Kommune

Tabellen viser utviklingen i Trondheim kommune over en tiårs-periode. I tillegg til ordinære bosettinger vil antall familiegjenforeninger komme på ca 200 personer i løpet av 2017. De endelige tallene på bosetting for dette året kan ikke bekreftes før 31.12.2017.

 

Forrige artikkelÅpnet utstilling om dødelig handel
Neste artikkelDette må du betale i parkering neste år