I avtalen står det at kampen for naturmangfoldet skal styrkes kraftig. Rådmannen og Fylkesmannen mener massedeponi på Lerslia vil bryte loven. Uklart om AP og SP vil stemme mot rådmannen

På mandag ble samarbeidsavtalen mellom de rødgrønne partiene AP, SV, MDG og SP i Trondheim underskrevet. De har flertall etter valget. Allerede før blekket er tørt kommer den første konfliktsaken opp. Det er saken om massedeponi på Lerslia ved Sandmoen som skal opp i bygningsrådet på tirsdag.

Vil bryte naturmangfoldloven
Nidarosa har tidligere skrevet om at rådmannen for 8. gang sier nei til et massedeponi for rene masser på Lerslia.

Lerslia (ring) vil komme midt i den økologiske korridoren til Bymarka. I den røde delen har den nasjonal viltverdi A. Foto: Trondheim kommune

Rådmannen mener at naturmangfoldloven vil brytes da deponiet vil ligge midt i den klart mest velfungerende økologiske korridoren til Bymarka. Deponiet vil også i stor grad være foran den nye viltovergangen over E6 som har kostet 50 millioner kroner (link adressa.no). I tillegg er ravinedalen som skal fylles opp en rødlistet naturtype.

Rådmannen har full støtte fra Fylkesmannen som har lagt inn innsigelse. Det har også NVE.


Klart styrket avtale på naturmangfold  

MDG gikk inn i forhandlingene med AP, SP og SV med krav om at planene på Lerslia måtte stoppes. De lyktes ikke da AP og SP var imot at det skulle inn i avtalen. Men i avtalen som de rødgrønne partiene har skrevet under er det mange formuleringer om at kampen for naturmangfoldet skal styrkes kraftig. Blant annet disse:

– De rødgrønne partiene vil styrke arbeidet med å bevare naturmangfoldet.
– Hensyn til klima og naturmangfold skal veie tungt i alle saker.
– For å stanse global oppvarming og unngå tap av arter, må vi ta mange tøffe valg. Vi skal gjennomføre ambisiøse tiltak for hvordan Trondheim kan møte klimakrisen til fordel for miljøet og lufta i byen var. Vi skal bruke alle virkemidlene kommunen har.

MDG: Uforståelig å akseptere deponi i den økologiske korridoren
Ola Lund Renolen fra MDG sier at han ikke vil kommentere om det vil være brudd på samarbeidsavtalen om noen av de andre partiene stemmer for et massedeponi på Lerslia. Og sier videre:

Nåværende viseordfører Ola Lund Renolen fra MDG. Foto: Snorre Vikdal

– MDG har aldri forstått hvorfor et tilsynelatende flertall vil akseptere et deponi i den økologiske korridoren. Et prosjekt som gang på gang anbefales skrotet av faginstansene.

-Nå avventer vi voteringen i bygningsrådet før vi tar stilling til hva vi gjør fram mot behandling i byutviklingskomiteen og til slutt i bystyret.

Les også: Her bygges Trondheims viktigste viltovergang (link adressa.no)

AP og SP har ikke bestemt seg
Rådmannen har siden 2014 prøvd å stoppe massedeponiet ved Lerslia. Men er hver gang blitt stemt ned av AP, H, FRP samt SP når de har deltatt i behandlingen. Gruppelederne Sissel Trønsdal i AP og Marte Løvik i SP fikk sendt spørsmål.

Blant annet om hvorfor de ikke ville ha stopp for Lerslia i den rødgrønne samarbeidsavtalen. Videre om de på tirsdag ville støtte rådmannen, og om ikke et ja til deponiet på Lerslia ville være et brudd på avtalen de hadde inngått.

Aps gruppeleder Sissel Trønsdal. Foto: Snorre Vikdal

– Du spør nok feil person, for jeg har ikke deltatt i forhandlingene, svarer Sissel Trønsdal.

Nidarosa sendte Trønsdal oppfølgingsspørsmål om hun ikke fortsatt er APs gruppeleder og kommunalråd, og skal delta på bygningsrådets møte på tirsdag. Hun ble også spurt hvem i AP som ville kunne svare på spørsmålene.

– Jeg har ikke deltatt i forhandlingene, og vi skal diskutere saken frem mot bygningsrådet på tirsdag, skriver Trønsdal.

Gruppeleder Marte Løvik, Senterpartiet. Foto: Trondheim kommune

Marte Løvik fra SP ga et kort svar om at Senterpartiet ikke har konkludert i saken om Lerslia. Hun skrev videre:

– Jeg kommenterer ikke interne forhandlinger – det som står i plattformen er det vi er enige om.


Les også:
Samarbeidsplattform AP, SV, MDG og SP 2019- 2023

Massedeponi ved Ringvålveien godkjent

Massedeponi vil kunne bryte Granåsen-avtalen
(sak om Lerslia ved forrige behandling i 2018)


Nidarosa informerer:
Snorre Vikdal, redaktør for Nidarosa og journalist for denne saken, har i sin bok «Råtne Trondheim» skrevet om massedeponi-planene ved Lerslia.

Forrige artikkelMDG krever stopp for massedeponi i et nytt samarbeid
Neste artikkelMusikalsk gourmetaften i himmelen