Brukere av hjemmetjenesten skal ikke ha så mange forskjellige hjelpere, mener formannskapet.

Hovedfunn fra den årlige brukerundersøkelsen, gjort våren 2017, viser at brukerne i Trondheim Kommune er generelt godt fornøyd med hjemmetjenesten. Alle punkter i undersøkelsen for 2017 viser gjennomgående lik eller høyere skår sammenlignet med 2015.

Anonymt
Undersøkelsen består av to anonyme spørreskjema: brukernes vurdering av tjenestekvaliteten, og de ansattes vurdering av kvaliteten på tjenestene.

Svarprosenten er 55,9 prosent. Det er litt høyere enn deltakelsen for to år siden.

figur: fra Hovedrapport brukerundersøkelse hjemmetjenesten, Trondheim Kommune Enhet for service og internkontroll

Ifølge saksframlegget er andelen kvinner som har svart fortsatt mye større enn andelen menn. 60 prosent av brukerne i undersøkelsen er over 80 år, og nær 70 prosent bor alene.

De aller fleste som har svart har hatt mye kontakt med, og hjelp fra hjemmetjenesten, i mer enn ett år. Dette betyr at brukerne som har svart på spørsmålene i undersøkelsen har gode forutsetninger for å mene noe om tjenestene de mottar.

Bedre kontinuitet
Temaet informasjon får fortsatt en lavere skår enn andre tema, men med en liten forbedring fra 2015. Det betyr at det er flere brukere som får den informasjonen de trenger, og det er flere som vet hvem som er sin kontaktperson.

Likevel ønsker formannskapet at hjemmetjenesten samarbeider bedre med Seniorkultur. Samarbeid vil gi brukerne bedre informasjon om aktivitetstilbud. Samtidig forventer politikerne bedre kontinuitet i hjemmetjenesten. «Brukerne skal ha færrest mulig forskjellige hjelpere,» heter det i vedtaket.

foto: Nidarosa

Innstillingen ble enstemmig vedtatt i formannskapet i dag. Marte Løvik sitt tilleggsforslag på vegne av Sp, Ap, KrF, SV, MDG og V ble også vedtatt. Hun ønsker blant annet økt deltakelse i brukerundersøkelsen.

Ingrid Skjøtskift (H) foreslo å forbedre ordningen om primærkontakt, men dette ble nedstemt.

Ottar Michelsen (SV) sa at resultatene viser mye bra, og han mente at brukerne er mer fornøyd enn de ansatte. Ansatte som har store ambisjoner vil gjerne yte mer.
Kommunaldirektørens svar til Michelsen er at det kommer en sak om dette via kvalitetsmeldingen til bystyret.
Undersøkelsen er laget av kommunen, NTNU og brukerorganisasjoner.
Forrige artikkelShow, spæll og spræll
Neste artikkelHandlingsplanen mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep skal prioriteres