Tiller IL Fotball, Leinstrand IL og Heimdal IF fikk i Formannskapet i dag mellom 1,0-1,25 millioner kr hver til nye kunstgressbaner. Det ble også bevilget en million kr for å sikre mindre forurensning av gummigranulat, og bedre bruk av denne på kunstgressbanene.


Stor underdekning av baner i Trondheim Sør
Rådmannen i Trondheim har hatt tett samarbeid med NFF Trøndelag og nær dialog med Idrettsrådet om fordeling av midlene. NFF Trøndelag sin anleggstrategi viser at det er underdekning på kunstgressbaner i Trondheim sør. Man ville også i hovedsak støtte nye fotballbaner.

Formannskapet støttet enstemmig Rådmannens saksframlegg.

Tiller IL Fotball fikk mest
Tiller IL Fotball fikk 1,25 millioner kroner. Rådmannen viser til at det er en stor fotballklubb med mangel på spilleflater. Tiller IL Fotball har over år gjort seg bemerket med et godt tilbud for jenter.  Tiller har et ønske om å bygge en ny kunstgressbane på Starrmyra. Problematiske grunnforhold med myr medfører høye byggekostnader, noe som gjorde at de fikk mest av potten.

Tiller IL ved sin fotballavdeling fikk 1,25 millioner kr. Foto: Tiller IL Fotball

Leinstrand IL og Heimdal IF fikk en million kr hver
Leinstrand Idrettslag har planer om en ny 11-er kunstgressbane. Den vil erstatte dagens 11-er naturgressbane, og vil kreve kjøp av grunn. Leinstrand IL har også andre planer om utvikling av sitt anlegg på Klett.

Leinstrand IL fikk 1,0 million kr. Foto: Leinstrand IL

Heimdal IF har behov for flere kunstgressbaner, og NFF Trøndelag sin behovskartlegging viser at det er et behov for flere baneflater i Trondheim sør. Heimdal IF ønsker å bygge en ny 11-er kunstgressbane på området der det i dag ligger en 11-er naturgressbane.

Heimdal IF fikk også 1 million kr. Foto: Heimdal IF

Strindheim IL fikk 0,25 mill kr
Strindheim IL  fikk 250 000 kr til sitt kunstgressprosjekt på Leangen idrettspark. Prosjektet vil innebære en større justering av dagens baner slik at det blir større baneflate tilgjengelig for barne- og ungdomsfotballen i Strindheim IL.

Strindheim IL fikk 250 000 kr. Foto: Strindheim IL.

Mer gjenvinning av granulat, tilbakeføring etter brøyting
Problematikk knyttet til gummigranulat har gjentatte ganger blitt satt på dagsorden av politisk nivå i Trondheim. Man ønsker gjenvinning av granulat og tilbakeføring til kunstgressbanene etter vinterbrøyting. Det ble satt av 500 000 kr til ”tiltak granulat” tiltenkt som stimuli til idrettslag som har egne vinterbaner. Midlene vil bli fordelt til idrettslag ved utskiftning av dekke i den nærmeste tiden, der det vises til gode planer for håndtering av granulat, i de mest snørike delene av byen.

Gummigranulat er et problem på mange kunstgressbaner. Foto: Snorre Vikdal

Pilotprosjekt på Byåsen Arena
Det ble også bevilget 500 000 kr til et pilotprosjekt ved Byåsen Arena. Prosjektet er et samarbeid mellom Byåsen Il, kommunen, NFF sentralt og Senter for idrettsanlegg og teknologi. Byåsen arena er en bane som ligger i et snørikt område og som brukes mye, hele året. Det har vært en utfordring med at granulat kommer på avveie ved
anlegget. Dette prosjektet vil gi et kunnskapsgrunnlag som også andre klubber kan høste erfaring fra.

Pilotprosjekt på Byåsen Arena fikk også støtte. Foto: Byåsen IL
Forrige artikkel– Rita forstår ikke pressens rolle i et demokratisk samfunn
Neste artikkelRådhuset helt åpent for journalister igjen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here