Rosenborg ønsker å eie 100 % av Lerkendal Stadion AS. Kjøpet vil koste Rosenborg Ballklubb 60 millioner kr. Rådmannen i Trondheim kommune og de andre eierne er positive til å selge. 

Rosenborg Ballklubb eier i dag 58,75 % av aksjene i Lerkendal Stadion AS. Saken om kommunen skal selge sine aksjer kommer opp i Bystyret på torsdag. Rådmannen er positiv til å selge ut Trondheim kommune sin eierandel på 11,31 %, og om Bystyret godkjenner salget vil kommunen få 15,36 millioner kroner for aksjene.  En enstemmig Finans- og Næringskomite var positiv til å selge aksjene, og denne innstillingen skal behandles av Bystyret torsdag kveld.

Nidarosa intervjuet styreleder Ivar Koteng om det ønskede kjøpet av hele Lerkendal.

Styreleder Ivar Koteng i RBK. Foto: Koteng Eiendom.

– Hvorfor ønsker dere å bli eneeier av Lerkendal Stadion?

– Vi mener det er smart å eie sin egen stadion. Spesielt på lang sikt. Og om man går inn i en krise, så har man verdiene i stadion sier Koteng.

– Kjøpet av aksjene hos kommunen er på ca. 15 millioner kr. Totalt ved å kjøpe ut de andre eierne vil dette koste Rosenborg ca. 60 millioner kr. Hvordan vil dere finansiere kjøpet?

–  Vi har tatt opp lån og vil bruke egenkapital.

– Har dere planer for utbygging av Lerkendal?

– Vi har ingen planer. Det er liten betydning om vi eier alt eller som nå avslutter styreleder Ivar Koteng.


Bakgrunnsinformasjon – Trondheim kommunes eierskap i Lerkendal stadion

– Kommunale Lerkendal stadion ble innviet 10. august 1947. Ved innvielsen bestod det nye anlegget kun av en vanlig gressbane med provisoriske tribuner.

– Etter at Rosenborg Ballklubb (RBK) i 1959 kom i landsdelsserien ble Lerkendal stadion deres faste hjemmebane. Klubben betalte leie for bruk av anlegget til kommunen.

– På 1960-tallet ble anlegget modernisert der 2 nye permanente tribuner ble bygget.

– Kombinasjonen av at RBK kvalifiserte seg til Champions league i 1995, innskjerpede
tribunessikkhetskrav fra UEFA og økte tilskuertall nødvendiggjorde en modernisering av Lerkendal stadion.

– I 1995/96 bekostet Trondheim kommune bygging av ny tribune nord, samlet investering ca 35 mill kr

– RBK kjøpte 55 % av anlegget av Trondheim kommune og den 15.09.2000 ble selskapet Lerkendal stadion AS stiftet. I forbindelse med stiftelsen av selskapet ble Trondheim kommunes aksjepost i Lerkendal Stadion AS, kr 12.500.000 (12,5% eierandel) gjort som tingsinnskudd i form av tomteverdi.

– Oppstart av utbyggingen av nye Lerkendal stadion skjedde i år 2000. Lerkendal stadion i nåværende form (med nye tribuner i sør, øst og vest) sto ferdig til
seriestart i 2002.

– 2002-2015: Lerkendal Stadion AS har – med få unntak – samme eierstruktur som ved stiftelsen.

Kilde: Trondheim kommune

Forrige artikkelKlimakutt vil gi Trondheim mange arbeidsplasser
Neste artikkelKlærne har en tendens til å krympe

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here