Rosenborg ønsker å eie 100 % av Lerkendal Stadion AS. Kjøpet vil koste Rosenborg Ballklubb 60 millioner kr. Rådmannen i Trondheim kommune og de andre eierne er positive til å selge. 

Rosenborg Ballklubb eier i dag 58,75 % av aksjene i Lerkendal Stadion AS. Saken om kommunen skal selge sine aksjer kommer opp i Bystyret på torsdag. Rådmannen er positiv til å selge ut Trondheim kommune sin eierandel på 11,31 %, og om Bystyret godkjenner salget vil kommunen få 15,36 millioner kroner for aksjene.  En enstemmig Finans- og Næringskomite var positiv til å selge aksjene, og denne innstillingen skal behandles av Bystyret torsdag kveld.

Nidarosa intervjuet styreleder Ivar Koteng om det ønskede kjøpet av hele Lerkendal.

Styreleder Ivar Koteng i RBK. Foto: Koteng Eiendom.

– Hvorfor ønsker dere å bli eneeier av Lerkendal Stadion?

– Vi mener det er smart å eie sin egen stadion. Spesielt på lang sikt. Og om man går inn i en krise, så har man verdiene i stadion sier Koteng.

– Kjøpet av aksjene hos kommunen er på ca. 15 millioner kr. Totalt ved å kjøpe ut de andre eierne vil dette koste Rosenborg ca. 60 millioner kr. Hvordan vil dere finansiere kjøpet?

–  Vi har tatt opp lån og vil bruke egenkapital.

– Har dere planer for utbygging av Lerkendal?

– Vi har ingen planer. Det er liten betydning om vi eier alt eller som nå avslutter styreleder Ivar Koteng.


Bakgrunnsinformasjon – Trondheim kommunes eierskap i Lerkendal stadion

– Kommunale Lerkendal stadion ble innviet 10. august 1947. Ved innvielsen bestod det nye anlegget kun av en vanlig gressbane med provisoriske tribuner.

– Etter at Rosenborg Ballklubb (RBK) i 1959 kom i landsdelsserien ble Lerkendal stadion deres faste hjemmebane. Klubben betalte leie for bruk av anlegget til kommunen.

– På 1960-tallet ble anlegget modernisert der 2 nye permanente tribuner ble bygget.

– Kombinasjonen av at RBK kvalifiserte seg til Champions league i 1995, innskjerpede
tribunessikkhetskrav fra UEFA og økte tilskuertall nødvendiggjorde en modernisering av Lerkendal stadion.

– I 1995/96 bekostet Trondheim kommune bygging av ny tribune nord, samlet investering ca 35 mill kr

– RBK kjøpte 55 % av anlegget av Trondheim kommune og den 15.09.2000 ble selskapet Lerkendal stadion AS stiftet. I forbindelse med stiftelsen av selskapet ble Trondheim kommunes aksjepost i Lerkendal Stadion AS, kr 12.500.000 (12,5% eierandel) gjort som tingsinnskudd i form av tomteverdi.

– Oppstart av utbyggingen av nye Lerkendal stadion skjedde i år 2000. Lerkendal stadion i nåværende form (med nye tribuner i sør, øst og vest) sto ferdig til
seriestart i 2002.

– 2002-2015: Lerkendal Stadion AS har – med få unntak – samme eierstruktur som ved stiftelsen.

Kilde: Trondheim kommune

Forrige artikkelKlimakutt vil gi Trondheim mange arbeidsplasser
Neste artikkelKlærne har en tendens til å krympe

1 kommentar

  1. Koteng sier rett ut det Trondheim kommunes direktør for økonomi og finans later som han ikke forstår. Direktøren «sikrer» at anlegget ikke kan selges de neste ti årene ved egen klausul om dette. Men etter 2027 kan hele Lerkendal likevel selges, omdisponeres eller hva eieren måtte finne æ være mest lønnsomt. Er ti år lang tid? Nei. Den dagen det er økonomisk krise i RBK flyttes banen til et annet sted i Trondheim, mens arealet på Lerkendal blir næringseiendom. Finansdirektøren burde søke seg en annen jobb. Så naiv skal det ikke være lov å være når man egentlig skal forvalte fellesskapets interesser, og ikke private eiendomsspekulanter.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here