Annonse

Tag: flaskepant

Øker flaskepanten

Pantesatsen har ikke vært endret siden begynnelsen av 90-tallet. Klima- og miljødepartementet melder at Regjeringen endrer forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) fra...