Annonse

Tag: Hogst

Skjetleinskogen sendt på høring

MDG og SV foreslo at man skulle undersøke om det rike fuglelivet og noe natur kunne restaureres. Flertallet AP, SP, Høyre og Frp stemte...

Multimillionærens firma hogget ned skogen til rødlistede fugler. Seks mnd etter...

Selvtekt sier Naturvernforbundet om hogsten. Er i den klart viktigste økologiske korridoren til Bymarka. Storeier Øyvind Antonsen vil bygge minst 500 boliger her. I starten...