Annonse

Tag: minoritetsspråklige eleve

– Pinlig gjerrighet fra flertallet i Trøndelag fylkesting

«Skam dere AP, H, FrP, KrF, og SP.» Jan B. Vindheim (MDG) reagerer kraftig på Fylkestingets vedtak om å legge ned tilbudet for minioritetsspråklige...