Annonse

Tag: Natur

Skjetleinskogen sendt på høring

MDG og SV foreslo at man skulle undersøke om det rike fuglelivet og noe natur kunne restaureres. Flertallet AP, SP, Høyre og Frp stemte...