Annonse

Tag: Nettside varsling

Kontrollutvalget får fortsatt motta og behandle varsler på politikerne

Ordførerens opprinnelige forslag fikk ingen stemmer. Enstemmig bystyre for at kontrollutvalget skal ha viktig rolle ved varsler på politikerne Før sommeren la ordfører Rita Ottervik...