Annonse

Tag: norges fysioterapeutforbund

Direkte tilgang til fysioterapeut fra 1. januar

Fra og med neste år får du trygderefusjon ved fysioterapibehandling selv om du ikke har henvisning fra lege.  Dette gjelder hos fysioterapeuter med kommunal avtale....