Annonse

Tag: Rita Ottervik

Kontrollutvalget får fortsatt motta og behandle varsler på politikerne

Ordførerens opprinnelige forslag fikk ingen stemmer. Enstemmig bystyre for at kontrollutvalget skal ha viktig rolle ved varsler på politikerne Før sommeren la ordfører Rita Ottervik...

Ordfører Ottervik: AP vedtok at Være ikke skulle ha Grønn Strek...

Fire dager etter vedtaket i 2012 var Waage i stort avisoppslag om at Være skulle ha Grønn Strek. Han viste også til oppslaget i...