Annonse

Tag: Skjetleinskogen AS

Multimillionærens firma hogget ned skogen til rødlistede fugler. Seks mnd etter...

Selvtekt sier Naturvernforbundet om hogsten. Er i den klart viktigste økologiske korridoren til Bymarka. Storeier Øyvind Antonsen vil bygge minst 500 boliger her. I starten...