Annonse

Tag: ungdom

Den beste hjelpen for barn og unge som sliter

Forskningsinstituttet SINTEF har funnet tre suksesskriterier i hjelpetiltak med størst effekt hos barn og unge.   Den aktuelle gruppen er barn og unge som har problemer...