Som politisk aktiv (Styret i Trondheim Venstre 2012-14 og vara til kommunestyret for Venstre fra 2015) og aktivist (Hestsjø-saken) oppdaget jeg mange kritikkverdige forhold rundt politikere i Trondheim. Dette var i forhold til habilitet, kameraderi og mulige økonomiske fordeler folkevalgte i Trondheim bystyre tilegnet seg selv eller bekjente gjennom vedtak.

Etter å ha prøvd å ta opp sakene politisk fram til 2016, og blitt mye motarbeidet, varslet jeg Candy-saken i april 2016. Dette var fordi Kontrollkomiteen i Trondheim kommune ikke virket å ville undersøke saken. Videre tipset jeg Adresseavisen om Overvik, Være og Kastbrekka. Adresseavisen gjorde mye bra rundt de sakene, men har ikke dekket alt det de burde.

Vært vitne i Kystad-saken
Når Kystad-saken kom opp i mars 2017 meldte jeg meg som vitne til politiet. Jeg ble avhørt i slutten av april 2017, og de siste opplysninger sendte jeg inn i starten av juli 2017. Da hadde jeg gjort min borgerplikt og jeg regnet at min rolle som vitne i saken var over.

Som investor startet jeg så nettavisen Nidarosa i midten av august 2017 der jeg også er redaktør og journalist. Da hadde jeg i forkant gått ut av politikken for å unngå en dobbeltrolle. Jeg har ikke dekket Kystad-saken mens den var under etterforskning. En av de andre journalistene i Nidarosa tok ansvaret for den og andre saker jeg hadde engasjert meg i tidligere. Hvis jeg hadde blitt kontaktet av politiet etter at jeg hadde blitt journalist/redaktør i Nidarosa ville jeg måttet ta stilling om jeg ville stilt til eventuelt nytt avhør i Kystad-saken. Jeg har sluppet det siden jeg ikke er blitt kontaktet av Økokrim før saken ble henlagt etter bevisets stilling 7. februar 2018.

Eneste journalist i Nidarosa
I slutten av 2017 ble det klart at det ikke var økonomi til å drive Nidarosa videre kommersielt, og jeg er nå eneste journalist i Nidarosa. Jeg driver Nidarosa på min fritid i tillegg til min jobb som psykomotorisk fysioterapeut. I Nidarosa er det ikke økonomi til å leie inn andre journalister, så det er jeg som må skrive om Kystad-saken om den skal dekkes. Jeg har avventet å publisere saker da det beste hadde vært om andre medier i Trondheim dekket den tilstrekkelig i forhold til det nye som er kommet fram etter henleggelsen. Det har dessverre ikke skjedd i tilstrekkelig grad.

En mulighet kunne vært å tipse andre medier i Trondheim om det som ikke er dekket. Men jeg har prøvd det tidligere i mange år før Kystad-saken, og viktige deler har ikke blitt fulgt opp. En annen mulighet hadde vært å lage en blogg og legge ut det jeg har oppdaget. Men da ville de som blir kritisert ikke fått muligheten til å svare. Så en bedre løsning er å følge opp sakene journalistisk.

Følger Vær Varsom- plakaten
Kystad-saken har handlet om Rune Olsø, som var en av de mektigste politikerne for AP i Trondheim. Han ble etterforsket for påvirkningshandel/korrupsjon. Saken ble henlagt etter bevisets stilling. Ved henleggelsen er det kommet fram en del viktige opplysninger. Noe er skrevet om i media, men en del viktig er ikke omtalt. Det handler blant annet om toppolitikere i Trondheim. Befolkningen har krav på å få belyst disse forholdene.

Som Vær Varsom-plakaten slår fast så har media en rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Dette følger jeg nå opp. Fra punkt 1.4 i Vær Varsom-plakaten:

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

Tidligere dobbeltrolle og åpenhet
Slik Vær Varsom-plakaten også tar opp skal man unngå dobbeltroller. Min tidligere dobbeltrolle som vitne i Kystad-saken var over med henleggelsen av saken i februar. Det skal likevel vises åpenhet om dette slik at dere som leserne kan ta stilling til min uavhengighet, integritet og troverdighet når jeg skriver om saken. Dette gjør jeg nå med denne redegjørelsen, og med å vise til den i sakene. Fra punkt 2.2 og 2.3 i Vær Varsom-plakaten:

2.2 Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

2.3 Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

 

Har du synspunkter, tips eller ønsker å ha et innlegg på trykk i Nidarosa om denne eller andre saker, send de til post@trondhjemsavisa.no. Eventuelt send SMS på tlf: 92668898, så blir du kontaktet.

Forrige artikkelAP-toppene Geir Waage og Rune Olsø feilinformerte om Olsøs inhabilitet når Være-avtalen ble avslørt
Neste artikkelKommunerevisjonen skjulte at ordfører Rita Ottervik og mange i AP fikk sentral inhabilitets-epost fra Olsø